Arkivfoto 038 – [Bomber! Livsfarlig]


En tysk Heinkel He 111 ligger i en elv i snødekt landskap.  Men hvorfor er det malt en advarsel på norsk på siden? For å finne ut det må vi tilbake til deskjebnesvangre aprildagene i 1940 når Nazi-Tyskland angrep Norge. Les videre

RNoAF i miniatyr: He-115


Det norske luftforsvaret er kanskje ikke det mest populære flyvåpenet for modellprodusenter. Ikke så rart kanskje, siden vi er både et lite land, og har hatt forsvinnende lite egen  flyproduksjon.

Likevel hender det at en produsent utgir et sett med en eller flere norske profiler.  Denne gangen er det Special Hobby, som slår til med en Heinkel He115.
Les videre

He274 – Fra tysk amerikabomber til fransk moderskip


Tysklands akutte mangel på et tungt bombefly førte til en utstrakt aktivitet på tegnesalene til tyske flyprodusenter på starten av 40-tallet. Heinkel hadde i utgangspunktet fokus på sin He177 Greif.  Dette flyet hadde en hærskare barnesykdommer.  Ikke minst fordi et håpløst designkrav om at flyet skulle kunne foreta stupbombing, hadde ført til at man gikk for en alt for kreativ motorløsning.  To Daimler DB601 motorer som var koblet sammen for å drive en felles propellaksel.  Resultatet var en «motor» kalt DB606, som veide inn på halvannet tonn,. Motoren hadde en lei tendens til å ta fyr fordi kjølingen var dårlig og oljesøl lett kunne komme i kontakt med rødglødende eksosrør. Heinkel klarte etterhvert å løse problemene, og Göring personlig fjernet kravet om at flyet skulle kunne foreta stupbombing i 1942.  På det tidspunktet var det egentlig for sent. Tyskland, og Luftwaffe, var kommet på defensiven, og en skrikende mangel på flybensin gjorde at de massive flyene stort sett ble stående parkert. At de likevel klarte å produsere 1,169 enheter er imponerende, men også et bevis på dårlig prioritering.

Men Heinkel hadde andre prosjekt på gang parallelt. Les videre

He113 – Flyet som ikke fantes


Våren 1940 avslørte Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels i tyske medier at et nytt, moderne jagerfly var introdusert: Heinkel He113.  Luftwaffe hadde alt tatt i bruk det nye flyet i en rekke enheter, og det hadde fått sin ilddåp i angrepet på Danmark og Norge i Unternehmen Weserübung. Ukeblader og aviser trykket bilder av det nye flyet i aksjon.  I Storbritannia laget britene dokumentasjon som den gjengitt over. Slike ID-kort skulle hjelpe observatørkorpset å gjenkjenne det nye flyet.  Og de første rapportene kom inn fra britiske flypatruljer som rapporterte å ha støtt på flyet i luftrommet over Frankrike og Nederland.

Men Heinkel He113 fantes ikke… Les videre

Heinkelen på Sola


8L-FH

Heinkel He115 var et tysk tomotors sjøfly med et mannskap på 3. Det var det største sjøflyet med to flottører som var i bruk under 2. verdenskrig. Det ble introdusert i 1937 og var en tidlig eksportsuksess for Heinkelwerke.  6 fly av type He115A-2 (Også kalt He-115N) ble kjøpt inn til Norge i 1939. Les videre