Arkivfoto 024 – [IZ-226285]


Man tager hvad man haver som det heter i kokeboka.
Les videre

Arkivfoto 023 – [Ie Shima Whoops]


Det er snart sommerferie så jeg tenkte å få tømt unna litt i mappa for arkivfoto. Dagens bilde illustrere hvor viktig det er å holde konsentrasjonen i ferietrafikken.
Les videre

Arkivfoto 022 – [Käfer in Berlin]


En Folkevognboble med full ventilering? Warum?
Les videre

Arkivfoto 021 – [Mistel]


Tysk misteltein? Ja helt riktig!

Les videre

Arkivfoto 020 – [Lovely Julie]


Et resultat av en luftig frontkollisjon?
Les videre

Arkivfoto 019 – [To the Victor go the Spoils]


Et vrak, men et vrak med en forhistorie. Les videre

Arkivfoto 018 – [Son-of-a-Bitch 2.Class]


De siste dagene har jeg jobbet med en anmeldelse av et byggesett for Aeroscale. Byggesettet var av en Curtiss SB2C-4 Helldiver,  og det innebar litt romstering rundt for å finne noen brukbare referansebilder. Noen av dem tenkte jeg å dele i en jumboutgave av Arkivfoto.

Curtiss SB2C Helldiver var et stupbombefly utviklet for operasjoner fra hangarskip, og ble produsert for US Navy under andre verdenskrig. Den erstattet Douglas SBD Dauntless i US Navy-tjenesten. Men SB2C var mye raskere og mer kompleks enn SBD den erstattet, og var upopulært både hos piloter og mannskap.  I tillegg til motorproblemer var det nemlig kjent for å være ustabilt i lav hastighet, og treg på responsene. På tross av dette var Helldiveren utvilsomt de alliertes mest suksessfulle stupbombefly.

Les videre