Leselystig 34: In The Wake of Bernard Heuvelmans


Hvem kan ikke like et godt mysterium?  Særlig når det behandles mer vitenskapelig enn det kanskje fortjener?

 

In the Wake of Bernard Heuvelmans

– An introduction to the history and future of sea serpent classification

Michael A. Woodley
CFZ Press (2008) Bideford
ISBN: 978-1905723201- 176
s. Softcover – Engelsk.

Sjøormer har vært en del av menneskehetens felles mytologi siden tidenes morgen.  Men i motsetning til UFO’er fra fremmede planeter og spøkelser er uidentifiserte dyrearter slett ikke så usannsynlig.  Vi kjenner tross alt overflaten av Månen bedre enn dyphavene.  Hva som lurer i mørket der nede har forundret, skrem og fascinert oss siden den først sjømann la ut på bøljan blå.

Bernard Heuvelmans (10. oktober 1916 – 22. august 2001) var en belgisk-fransk forsker, oppdagelsesreisende, forsker og forfatter som sannsynligvis best kjent som en grunnleggende skikkelse i det «pseudovitenskapelige» feltet kryptozoologi.  Hans bok fra 1958 «On the Track of Unknown Animals» (opprinnelig utgitt på fransk i 1955 som «Sur la Piste des Bêtes Ignorées») blir ofte sett på som et av de mest innflytelsesrike kryptozoologiske verkene.

I 1968 kom hans andre bok «Dans le sillage des monstres marins – Le Kraken et le Poulpe Colossal» ut på engelsk som «In the Wake of the Sea Serpents». I denne boken forsøkte Heuvelmans å klassifisere sjøuhyrer observert fra 1400-tallet til i dag (det vil si 50-tallet når boken ble skrevet),  i 10 distinkte familier.

Hele grunntanken var at cryptozoologien, det vi si læren om hittil uoppdagede eller ubeskrevne dyr, måtte behandles på samme måte som all annen beskrivende vitenskap. Heuvelmans var ikke den første til å tenke i disse baner, men han var uten tvil den første som tok utgangspunkt i et så stort datamateriale og gikk så grundig til verks.

Heuvelmans modell

  1. Langhalset sjøorm
  2. Havhest
  3. Mangepuklet sjøorm
  4. Super-oter
  5. Mangefinnet sjøorm
  6. Super-ål
  7. Marin øgle
  8. Gulmager
  9. Alle skilpadders far
  10. Kjempe-bløtdyr

Denne boken analyserer Heuvelmans modell, med det vi siden femtitallet har lært om både utdødde arter, evolusjon og marinbiologi.  Den er ikke ute etter å rive ned Heuvelmans arbeid som sådan,  men ser på hvilke snarveier eller feilslutninger Heuvelmans kan ha tatt i sin klassifikasjonsprosess. Den bærer et visst preg av at forfatteren opprinnelig startet på manuskriptet som to artikler, som senere ble utvidet og komplementert, og at den ble skrevet parallelt med en doktorgrad i samspillet mellom planter og bakterier. Samtidig er det tydelig at det er både entusiasme og hard arbeid som ligger bak og boka er behagelig fri for sensasjonalisme og ukritiske vandrehistorier.

Kanskje i overkant sært for de fleste, men om du liker å lese argumentasjon om hvorfor sjøormer antagelig er i slekt med sjøløver og seler, og hvordan hvalpeniser kan ha lurt sjøfarende handlesmenn på 1700-tallet til å tro de så uhyrer, er den ganske underholdende.

CFZ som står som utgiver er forøvrig «The Center for Fortean Zoology», en snurrig liten organisasjon som sysler med «forteansk» fauna.  Charles Hoy Fort (6. august 1874 – 3. mai 1932) var en amerikansk forfatter og forsker som spesialiserte seg på anormale fenomener. Begrepene Fortean og Forteana brukes derfor gjerne for å karakterisere slike fenomener.

Bilder:
Omslag ©
CFZ press / Fair use
«Olaus Magnus’s Sea Orm» from «History of the Northern Peoples» by Olaus Magnus (1555)» / Public Domain
«The Gloucester sea serpent of 1817» / Public Domain
«The sea serpent spotted by the crew of HMS Daedalus in 1848» / Public Domain