Leselystig 32: Norske mineveipere


Jeg gjorde om ikke rent bord, så hanket jeg inn en betydelig pott med militærhistoriske bøker til jul. Siden jeg gjerne leser 3-4 bøker parallelt så er det ikke så mange jeg er ferdig med ennå. Etterhvert som de blir lest ut og satt i hylla skal jeg poste en liten epistel om hver av dem, hadde jeg tenkt

Norske minesveipere under Den andre verdenskrig

Frank Abelsen
Sjømilitære samfund ved Norsk tidsskrift for sjøvesen, 1999 Hundvåg
ISBN: 82-994738-5-3 – 152
 s. Innbundet – Norsk.

Norge fikk en kalddusj i april 1940.  Men selv om vår stridskrefter her til lands ikke  hadde mye å stille opp med, gikk det ikke lang tid før Norge begynte å bidra til den allierte krigsinnsatsen. Et viktig bidrag var norske minesveipere.

Ulike former for minelegging hadde visst seg effektivt under den første verdenskrig så det var ingen overraskelse at denne formen for krigføring ble gjenopptatt under den neste. Det skaper behov for minesveipere som kan holde skipsledene åpne. Ikke akurat en glamorøs jobb, men viktig.

Abelsen tar i dene boka for seg alle norske minesveipere som var aktive under krigen, ja han begynner med mellomkrigstiden, for å vise hvordan denne formen for krigsskip utviklet seg i Norge.  Fra de første, utrangerte torpedobåter som knapt egnet seg for formålet, til spesialsbygde sveipere som HNoMS Rauma og HNoMS Otra, bygget ved Nylands Verksted like før krigen.

Men brorparten av de norske sveiperne var ombygde hvalbåter, og i mindre grad trålere.  Mange av disse hadde vært på vei hjem fra fangstfeltene da landet ble invadert, og ble rekvirert av den norske regjeringen i London, og bygget om i Canada, Storbritannia og Sør-Afrika.

I tillegg fikk vi overta skip fra Storbritannia, og senere også USA.

Abelsen gir en grundig fremstilling, inndelt etter geografiske operasjonsområder: Nordsjøen og den engelske kanal,  Levanten, og Nord-norge.  Det er og et kapittel om oppryddingen etter krigen. De krigsforlis som rammet minesveiperne vies ekstra detalj. Det hele rikt illustrert med arkivbilder. Appendix’ene inkluderer også tekniske data for alle skipstypene so ble brukt i tillegg til en del statistikk.

Det eneste som kanskje er litt uvant er at Abelsen konsekvent skriver skipsnavn i VERSALER.

Alt i alt en bok som burde fange interessen til alle som har glede av norsk marine- og militærhistorie.

Bilder:
Omslag 
via deichman.no / Fair Use
HNoMS Otra (1939).jpg via Wikipedia.no / Public Domain