Arkivfoto 040 – [Liberandos]


Hvis du ser veldig nøye etter legger du kanskje merke til at det er noe som mangler på den ene vingen på flyet på dagens arkivfoto?

Flyet er en Consolidated B-24 Liberator fra 376th Bombardment Group (Heavy), i US 15th Air Force. Bildet er tatt 6. august 1944 i 22700 fots høyde, under et bombetokt mot ubåthavnen i Toulon, Sør-Frankrike. Til tross for skaden fra luftvernskyts beholdt flyet sin plass i formasjon over målet og gjennomførte angrepet. Ikke bare det, de kom seg tilbake til basen i San Pancrazio, uten skader på mannskapet.

376 BG besto av fire skvadroner: 512nd, 513rd, 514th og 515th Bomb Squadron, og det er ikke helt avklart hvilket fly, og dermed hvilken skvadron, det er på bildet.

376 BG ble aktivert i Palestina 31. oktober 1942.  De operert med 9th Air Force fra baser i Midt-Østen i perioden fra november 1942 til september 1943, og med 12th Air Force fra Tunisia, frem til november 1943. De angrep shipping i Middelhavet og havneanlegg i Libya, Tunisia, Sicilia og Italia for å kutte fiendens forsyningslinjer til Afrika.  Da det tyske Afrikakorpset var beseiret i Tunisia i mai 1943 ble målene endret til flystriper, rangerverk, havner og industri i Italia. De deltok også i de berømte angrepene i lav høyde mot oljefeltene i Ploesti i Romania 1. august 1943.


Consolidated B-24D-15-CO Liberator 41-24031 «Bored of War» 515. BS, 376. BG, 9. AF, deltok i angrepet mot oljerafineriet i Ploesti med Lt Frank C Wright ved spakene. Hun returnert trygt til basen i Libya. Flyet fikk senere navnet «Angie The Ox».

De flyttet til Italia i november 1943 og opererte med 15th Air Force fram til april 1945. De var hovedsakelig engasjert med langdistanseoppdrag mot mål i Italia, Frankrike, Tyskland, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Ungarn og Balkan for å bombe fabrikker, jernbanestasjoner, oljeraffineri, oljelagre, flyplasser, broer, havner og andre mål. Mottok en DUC, Distinguished Unit Citation, gruppens tredje, for å angripe oljeindustrien i Bratislava 16. juni 1944. De fløy i tillegg støtte oppdrag for å bistå allierte styrker i Anzio og Cassino i februar-mars 1944, og støttet invasjonen av Sør-Frankrike i august 1944-. I tillegg hjalp de russiske styrkers innmarsj på Balkan i løpet av høsten 1944, og bisto allierte tropper i Nord-Italia i april 1945.

Enheten ble overført til USA i april 1945 og redefinert som 376th Bombardment Group (Very Heavy) i mai 1945. Inaktivert 10. november 1945. I hele sin karriere opererte de Liberator-fly, og de hadde derfor kallenavnet «Liberandos».

Bilde
«B-24 Liberator from the 376th Bombardment Group, US 15th Air Force, during a bombing mission on a submarine in Toulon docks, Southern France.» American Air Museum in Britain – IWM  / CC-BY-NC 3.0
«B-24 Liberator #41-24031 taking part in the raid om Ploesti oil fields.» American Air Museum in Britain – IWM  / CC-BY-NC 3.0