Leselystig 26: Dunkirk – Retreat to Victory


Jeg fortsetter sommerens prosjekt med militærhistorie.  Sist gang var det RAfs kontingent på kontinentet i may 1940.  Denne gangen skal vi se større på det. Det er nemlig selve BEF som er temaet i Julian Thompsons bok.

Dunkirk: Retreat to Victory

Julian Thompson
Pan Books – 2017 London (Første gang utgitt 2008 av Sidgwick&Jackson.)
ISBN: 9781509860043- 348
 s. Paperback – Eng.
(Ca. 55- NOK fra bookdepository.com)

Major General Julian Harold Atherdean Thompson, CB, OBE er en militærhistoriker og tidligere Royal Marines offiser som med graden Brigadier hadde kommando over 3 Commando Brigade under Falklands-krigen. Thompson, som ledet de britiske styrkene på øyene i konfliktens siste fase, har skrevet mye om Falklandskonflikt og britisk militærhistorie.

I denne boken tar han utgangspunkt i hvordan felttoget fungerte på bakken. Luftkampen og de andre allierte styrkene spiller kun biroller, og det er helt greit i en bok som ellers kunne blir uhåndterlig. Allerede nå dekker den langt mer enn kun kampene rundt Dunkirk og operasjon Dynamo.

Det tydeligste temaet i denne perioden var hvor uforberedet Storbritannia var for en ny krig på kontinentet. For å forsterke problemet klarte de ikke utnytte tiden fra krigen ble erklært frem til Tyskland faktisk angrep til den nødvendige treningen som var nødvendig.  Belgia insisterer på sin nøytralitet, enda «alle» viste at krigens innledende faser ville bli kjempet på belgisk jord.

Frankrike og Tyskland hadde derimot tatt lærdom av første verdenskrig. Uheldigvis hadde Frankrike hatt helt feil lærdom. De så for seg en ny stillingskrig, og både måten hæren var organisert, og måtene kommandostrukturen var lagt var tilpasset en slik krigføring. Særlig Frankrikes panser-overtak, både med tanke på antall og kvalitet på stridsvogner, ble skuslet bort.  Tyskland derimot hadde bygget opp en hær som kunne operere lynraskt og med en høy grad av autonomi mellom de ulike panserkorpsene.

Det er ikke uten grunn at det var en franskmann som etter krigen formulerte læresetningen: «Den som forbereder seg militært på å kjempe sin forrige krig mer effektivt, kommer til å tape sin neste.»

At den franske overkommando levnes liten ære er kanskje ikke noe nytt, de var spektakulært inkompetente og tok nederlaget på forhånd. Det som gjør Thompsons bok interessant er at han stadig trekker linjer til moderne krigføring for å forklare hvordan datidens teknologi, som for eksempel mangelen på stabile radionettverk mellom enheter, tvang frem noen valg og løsninger som var uheldige.

I stor grad unngår han å henge seg opp i det storpolitiske spillet rundt felttoget. Det jeg derimot savner er kanskje mer innsikt i hvorfor de tyske kommandantene valgte de strategiene de gjorde.  De tyske krigsforbrytelsene, som at noen SS-enheter sumerisk henrettet krigsfanger nevnes kun i forbifarten.

Vær også oppmerksom på at Thomson ikke har den samme fortellerstemmen som for eksempel Ambrose eller Beevor. Det er litt mer klinisk, selv om personlige memoarer og krigsdagbøker siteres flittig.  Boken har flere gode kart, og også en del illustrasjoner, men oversikten over forkortelser er ikke uttømmende.  Flere steder kunne forfatteren med fordel forklart både forkortelser og organiseringen av BEF mer utfyllende.  Noen av fotnotene, som er samlet bakerst i boken, kunne med hell vært innarbeidet i teksten.

Likevel. Dette er en utmerket og underholdende gjennomgang av et felttog som ofte har havnet i skyggen av mer spektakulære felttog under krigen. De fleste har hørt om Dunkirk, og mange har sikkert sett Nolans film,  men det som ledet opp til evakueringen er kanskje mindre kjent.

Vurdert av 148 lesere til 3,72 stjerner av 5 mulige på Goodreads

Bilder:
Omslag ©Pan Books / Fair Use
«British troops crowd the deck of a Royal Navy destroyer at Dover, 31 May 1940.»
© IWM (H 1662) /  IWM Non Commercial Licence