Arkivfoto 032 – [Willkommen]Som sist holder vi oss i Trondheim i aprildagene 1940.

Værnes ble gitt over til Luftwaffe alt 9. april 1940. Den 24. april begynte 350 sivile arbeidere på Værnes, og i løpet av få dager ble det ansatt 2000 personer. (Det er ikke uten grunn at vitsen «Du vet du er ekte trønder om bestefaren din ikke ble skutt under krigen, men like etterpå» oppstod.)

Den 28. april ble en ny rullebane av tre på 800 meter ferdigstilt. Utvidelsen var en del av planene for Festung Norwegen og ble brukt som bombefly for angrep på Nord-Norge. I mai var det 200 fly stasjonert på Værnes. I løpet av krigen, særlig i april 1940, ble flyplassen utsatt for flere bombetokt fra Royal Air Force (RAF). I juni ble det begynt å rydde skogene nær flyplassen, og graver fra vikingetiden ble funnet. Byggingen ble stanset i flere uker mens tyske og norske arkeologer gjennomførte utgravinger. I juli begynte arbeidet med å bygge betongbaner, og i 1942 ble alle tre landingsbaner ferdig. Øst-vest ble gjort 1.620 meter lang, nord-sør ble gjort 1.300 meter, mens nordvest-sørøst ble gjort 1.275 meter lang. En rekke taxebaner ble også bygget og eet sidespor av jernbanen ble bygget frem til hangarene. I 1945 hadde Luftwaffe bygget rundt 100 bygninger på Værnes. Det eksproprierte landet ble estimert til mellom 1,6 og 3,0 kvadratkilometer. Luftwaffe hadde også fullført kontrolltårnet som hadde vært under bygging siden 1939.

Etter at krigen ble avsluttet, ble flyplassen først tatt over av RAF, men de trakk seg raskt tilbake og overlot flyplassen til det norske militæret. Tallrike norskeskvadroner, inkludert 332, 331 og 337, ble stasjonert på Værnes i etterkrigsårene, ør Ørlandet ble valgt som lokasjon for den militær flystasjonen i Midt-Norge.

Beskrivelsen av dagens bilde i Bundesarchiv er «Norwegen, Drontheim.- Generaloberst Erhard Milch vor angetretenen Soldaten der Luftwaffe (I. Gruppe, Sturzkampfgeschwader 1); im Hintergrund Flugzeug Junkers Ju 87R» – Norge, Trondheim: Oberstgeneral Erhard Milch foran Luftwaffesoldater (I./StG1), i bakgrunnen en Junkers Ju 87R. Datoen er angitt som 23. april 1940.

Erhard Milch (30. mars 1892 – 25. januar 1972) var tysk feltmarskalk. Han var sønn av Anton Milch, en jødisk farmasøyt som hadde tjenestegjort i den keiserlige tyske marinen. Milch selv hadde vært i Luftstreitkräfte, det keiserlige luftvåpen, og ledet ved slutten av første verdenskrig Jagdgruppe 6, med kapteins grad, selv om han kun var trent som observatør, ikke pilot.

I 1933 ble Milchs statsekretær i Reichsluftfahrtministerium, og bidro sterkt til etableringen og oppbyggingen av det nye Luftwaffe, med Herman Göering som eneste overordnede.

Ved utbruddet av 2. verdenskrig fikk Milch, som nå var blitt General, kommando over Luftflotte 5 som han ledet under operasjonen Weserübung. Etter Frankrikes nederlag ble Milch forfremmet til Generalfeldmarschall og utnevnt til generalinspektør for Tysklands luftstyrker Som sådan hadde Milch ansvaret for flyproduksjon. Mangelen på en langsiktig strategi og en splittende militær kommandostruktur førte til mange feil i Luftwaffes operasjonelle og tekniske evne, og var nøkkelen til tapet av tysk luftherredømme etterhvert som krigen utviklet seg. Gestapo etterforsket Milch flere ganger i løpet av krigen på grunn av hans jødiske bakgrunn. I 1944 valgte Milch å støtte propagandaminister Joseph Goebbels, og Reichsführer-SS Heinrich Himmler, i et forsøk på å overbevise Adolf Hitler om å fjerne Göring som leder av Luftwaffe etter den mislykkede invasjonen av Sovjetunionen. Da Hitler nektet, hevnet Göring seg ved å tvinge Milch ut av stillingen i RLM og resten av krigen arbeidet han under Albert Speer. Under er han avbildet sammen med Speer og flykonstruktøren Willy Messerschmitt under en inspeksjon i mai 1944.

Milch overga seg 4. mai 1945 til den britiske Brigadier Derek Mills-Roberts. Uheldigvis for Milchs kom Mills-Roberts rett fra frigjøringen av konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen, og han knakk Milchs egen batong over hodet hans i avsky. Han ble dømt for krigsforbrytelser av amerikanske militærrett i 1947 og dømt til livstids fengsel. Dommen ble i 1951 redusert til 15 års fengsel, og han ble løslatt i 1954.

Fligerkorps X var den eneste luftflåten i Luftwaffe til å ta del i angrepet på Norge 9. april, og I./StG1 var de eneste delen av Sturzkampfgeschwader 1 som deltok. En av grunnene var at de var de enste som var oppsatt med langdistanse Junkers Ju 87R stupbombefly, i tillegg til den vanlige modellen Ju 87B. R-serien var primært ment for oppdrag mot shipping. Betegnelsen «R» var etter sigende en forkortelse for Reichweite, «(operativ) rekkevidde».  Ju 87R var i praksis ett B-serie fly med en ekstra oljetank og drivstofflinjer som muliggjorde bruk av to standard 300 liters dropptanker, som er godt synlig på dagens arkivbilde. Slike tanker ble brukt av et bredt utvalg av Luftwaffes fly gjennom det meste av krigen. Disse tanken økte drivstoffkapasiteten til Ju 87R-flyene til 1 080 liter (500 liter i hovedbrenseltanken, hvorav 480 liter var brukbar + 600 liter fra dropptanker). For å forhindre overbelastning ble bombelasten ofte begrenset til en bombe på 250 kg hvis flyet var fullt lastet med drivstoff.

9. april deltok I./StG i luftangrep mot Oscarsborg festning etter at den norske kystfestningen hadde senket den tunge cruisen Blücher. Kort tid etterpå begynte gruppen med tokt over Nordsjøen. Det primære målet var Royal Navy’s Home Fleet.

Enhetens første tap kom 19. april. Under angrep på antiluftskyts-krysseren HMS Cairo ble Leutnant Karl Pfeil og Gunner Gerhard Winkels skutt ned og fanget nær Namsos. Samme dag angrep Fleet Air Arm. Blackburn Skua og Fairey Swordfish -fly fra hangarskipene HMS Ark Royal og HMS Glorious ødela seks Stukaer på Værnes.  Kanskje ikke så rart Generalobersten så behovet for en liten pep-talk!

I./StG1 ble bare på Værnes i to måneder, alt den 20. juni ble de overført til flyplassen Évreux i Normandie, som ledd i oppbyggingen til Slaget om Storbritannia. Der var de blant annet med på angrepet mot konvoien Peewit.

Bilder
«Norwegen, Erhard Milch bei Stuka-Staffel »  Bundesarchiv, Bild 101I-760-0165N-26 / Propagandakompanie Staffel Nord / CC-BY-SA 3.0
«Inspektion eines Rüstungsbetriebes im Mai 1944 durch den Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion Prof. Albert Speer (links) und Generalfeldmarschall Erhard Milch (Mitte), rechts Prof. [Willy] Messerschmitt«Bundesarchiv, Bild 183-H28426 / Unknown/ CC-BY-SA 3.0
«Nordafrika, Tmimi.- Mechaniker bei der Demontage eines Flugzeugs Junkers Ju 87 Stuka» Bundesarchiv, Bild 146-1981-064-16A / Unknown/ CC-BY-SA 3.0