Leselystig 21: Altered Pasts


Kontrafaktisk historieskriving er morsomt, men har det en akademisk verdi?  Se det er temaet i dagens bok.

Altered Pasts – Counterfactuals in History

Richard J. Evans
Little, Brown Book Group – 2014 London.
ISBN: 9781408705537 – 
224 s. Paperback – Eng.
(Ca. 160,- NOK fra Adlibris.no)

 

 Evans er en britisk historiker som gjennom fire essay tar for seg kontrafaktisk historieskriving sin historie, presenterer ulike forfattere sine scenarier, og vurdere i hvilken grad slik skriving har hatt, eller kan ha, noen akademisk verdi. Altså om vi kan lære noe av det.

La oss først slå fast at Evans er relativt skeptisk til nytteverdien,  men morer seg kostelig over noen av tankeeksperimenter som har vært gjort.  Han presenterer forskjellen mellom «What if…» og «If only…» . De sistnevnte er oftest bygget opp slik at sluttresultatet blir en situasjon forfatteren finner mer fordelaktig enn hva som virkelig skjedde. Enten det er fortsatt katolisisme i Storbritannia, eller EUs sammenbrudd.

Et annet problem Evans identifiserer er en overdrevet tro på enkeltindividets betydning. I mange tilfeller vil man når man går situasjonen nærmere etter i sømmene finne at det er skjulte forutsetninger som er mindre sannsynlige en den tilfeldige endringen som skal være utgangspunktet.  I motsatt ende av skalaen får man alternative historieforløp, som speiler den reelle historien kun med et nytt persongalleri.

At noen scenarioer går igjen er ikke så rart, noen mindre sannsynlige enn andre.  En klassiker som går igjen er «Hva om Hitler ble drept?».  Som Evans skriver vil kontekst avgjøre mer enn de fleste forfattere tar høyde for. Hadde Hitler blitt drept i bombeattentatet i 1944 hadde neppe utvikling blitt særlig annerledes, krigens forløp var mer eller mindre låst.  Hadde han derimot blitt drept i skyttergravene i Frankrike i 1917, gir det oss lite å bygge videre på. Mest sannsynlig hadde en annen demagog tatt hans plass som Tysklands selverklærte frelser.  Det er kun ett tidspunkt som gir en historiker kjøtt på benen:  Hva om Hitler hadde blitt drept mellom valget i 1932 og 1933?  Da ville en interne maktkamp i nazipartiet antagelig medført at koalisjonsregjeringen ville blitt dominert ikke an nazistene, men av det prøyssiske adelskap støttet av det militær-industrielle komplekset.

En av Evans viktigste identifikatorer er om scenarioet som presenteres for det første er mulig, men også fremsto som sannsynlig på tidspunktet den kontrafaktiske hendelsen inntraff. Dette diskvalifiserer mange av de mest populære trådene som har blitt spunnet.  Det er for eksempel fullt mulig at Storbritannia hadde valgt å erklære seg nøytrale i første verdenskrig, at Lenin hadde blitt forhindret fra å reise til Russland i 1917 så det heller ville være Kerensky som etablerte en republikk, uten kommunisme, eller at Stalin kunne valgt å rømme fra Moskva i 1941, og blitt arrestert, henrettet og erstattet av den ambisiøse Molotov.  Det er usannsynlig at Frankrike skulle holdt seg unna den amerikanske revolusjonen, ikke gått bankerott og dermed beholdt monarkiet, at Sydstatene kunne vunnet den amerikanske borgerkrigen, eller at Tyskland kunne utviklet atombomben før USA.

Altered Pasts er en akademisk tekst, selv om den er ganske lettleste. Den egner det derfor definitivt best for de som har lest en del kontrafaktisk historie, og interesserer seg for denne grenen som ligger i skjæringspunktet mellom historieformidling og underholdsningslitteratur.