«The German» en irsk novellefilm


Youtube er mer en kattevideoer og rednecks som skader seg på kreative måter.  Innimellom kan du komme over riktig så fine små novellefilmer.  Et eksempel på sistnevnte er Nick Ryans The German fra 2008.

Men er den historisk korrekt?

Vel, stort sett! Irland var i 1939 er relativt ung nasjon. Den irske fristaten hadde blitt etablert i 1922 etter tre år med borgerkrig. Det var først i 1937 en ny grunnlov ble skrevet, og Irland brøk ut av United Kingdom.  De valgte derfor å forholde seg som nøytral stat under Andre verdenskrig.  En krig som med klassisk irsk underdrivelse er kjent som «The Emergency». (Akkurat som urolighetene i Nord-Irland i perioden 1968-1998 er kjent som «The Troubles».)

Selv om de i likhet med Sverige, Sveits, Spania og andre nøytrale stater internerte fly, skip og soldater som kom dem i hende, hadde irsk nøytralitete en ganske markert slagside mot de allierte.  Blant annet kunne irske statsborgere fritt verve seg til tjeneste i det britiske militæret,  og over 50.000 gjorde det,  slik som den yngste vingekommandøren  til å bli flygeress i RAFs historie: Brendan Finucane. De eneste som forsøkte å støtte Tyskland var noen av IRAs ledere, men det visste seg snart at de både hadde overvurdert IRAs styrke, og i hvilken grad Tyskland kunne gi de materiell støtte, og etter at flere agenter ble hengt som landsforæderene gikk IRA bort fra ideen om at «min fiendes fiende, er min venn.»

Til tross for den offisielle offisielle posisjonen var det mange uoffisiellee overtredelser av dette, slik som å tillate bruk av Donegal korridoren til allierte militære fly og omfattende samarbeid mellom alliert og irsk intelligens, inkludert utveksling av informasjon, som for eksempel detaljerte værmeldinger av Atlanterhavet. For eksempel ble beslutningen om å gå videre med D-dagers landinger bestemt av en værmelding fra Blacksod Bay, County Mayo.

Nettsiden WW2Irishaviation.com har en utfyllende oversikt over fly som landet eller styrtet i Irland under krigen, med de detaljer som er kjent.  Ikke overraskende er det en overvekt av maritime patruljefly, og tung bombefly, men det er en og annen enkeltmotors jager også, så hendelsene i filmen er, om enn oppdiktet, ikke helt usannsynlige.   Om vi ser bort i fra det faktum at en Messerschmitt Bf 109E overhodet ikke har rekkevidden til å nå Irland… (Rekkevidden er markert i blå halvsirkler på kartet under.)

Men fortsatt en fin film da!