Alle på ett brett


Hvis jeg spør deg:  Hvor stort er en moderne jetjager,  hva svarer du da?  Som en varebil, en buss, en seilbåt, en enebolig?

I alle tilfeller har du rett.  Fordi det finnes så mange ulike måter å konstruere jetjager, har det blitt en stor variasjon.  Jeg kom over to fine illustrasjoner som samler henholdsvis samtlige jagerfly produsert etter krigen, og samtlige militærhelikoptre, i samme skala.  (Og ja skalaen er også lik mellom de to bildene. Ganske interessant om du bryr deg om slik. 

Den siste infografikken fant jeg på en russisk side, og den illustrere kanskje hvorfor vi i Norge valgte å gå for F-35 Lightning II, siden den både viser når en flytype ble satt i produksjon, men også hvilken teknologiske generasjon den tilhører.