Election Night Special


Det er noen få timer igjen før valglokalene stenger i årets Stortingsvalg. Selv brukte jeg, i likhet med svært mange andre, anledningen til å forhåndsstemme. NTB meldte at til og med onsdag 6. september hadde 773.507 velgere forhåndsstemt. Det er omkring én femdel av alle stemmeberettigede og bare 81.748 færre enn alle som totalt forhåndsstemte i 2013. Dermed gikk det mot rekord da fristen for å forhåndsstemme først gikk ut fredag 8. september

I løpet av onsdag 6. stemte nemlig 92.496 velgere, det høyeste antallet så langt i forhåndsstemmeperioden. I tillegg kommer altså forhåndsstemmene fra torsdag og fredag. Hvis trenden fortsetter med at flere forhåndsstemmer jo nærmere valgdagen kommer, vil rekorden fra forrige stortingsvalg stå for fall. I 2013 forhåndsstemte totalt 855.255 velgere.

På grunn av kravet om at minst en av tellingene av årets valgsedler må gjøres manuelt kan det store antallet forhåndsstemmer også bety at vi først får resultatet godt ut på tirsdagen, eller enda senere om det er jevnt!

Her i landet har vi heldigvis ikke en ordning med enkeltmannskretser, slik Storbritannia operere. Dermed gjenspeiler sammensetningen av Stortinget ganske godt fordelingen av stemmer mellom de ulike partiene på landsbasis. Likevel synes jeg det passer å dra til med en «election night special»  slik bare Monty Python kan levere det.

Stemte du Sensible Party eller Silly Party i år da?  Uansett: Godt VALG!