Arkivfoto 024 – [IZ-226285]


Man tager hvad man haver som det heter i kokeboka.

Jeg har nevnt før at Tyskland ikke helt var så forberedt på 2. verdenskrig som de (og vi) likte å tro. De hadde en akutt mangel på lette kjøretøy og lastebiler. Ofte ble det til at man fikk klare seg med rekriverete kjøretly, eller sivile modeller produsert med noen få endringer.

Dagens arkivbilde viser en tysk soldat i Westende, Belgia som vasker en sivil bil presset inn i tysk militær tjeneste, antagelig i 1940. Det taktiske symbolet for et motorisert Pioner-kompani er malt på venstre forskjerm sammen med en lite bokstav «K» og Wehrmacht Heer-prefikset (WH). Den høyre skjermen bærer våpenskjoldet til en ukjent enhet.

Bilen bærer fortsatt den sivile registreringsskiltet IZ-226285 hvor IZ er prefiks for provinsen Rhinen. Hvis kjøretøyet ble formelt innlemmet i en tysk enhet, ville bilen få tildelt en militær nummerplate, så det er sannsynlig at den ble rekvirert kort tid før bildet ble tatt.

Arkivbildet er i public domain.