Arkivfoto 022 – [Käfer in Berlin]


En Folkevognboble med full ventilering? Warum?

At den klassiske «bobla» til Volkswagen ble designet at Hitler selv er en overdrivelse.  Men at han var pådriver for å lage en «bil til folket» er sant nok. Det er lett å gjenkjenne den klassiske «boble»-fasongen.


Tyskerne kalte bilen «Der Käfer», billa,  og selv om svært få sivile eksemplar ble laget under krigen, var det et populært kjøretøy for militært bruk.  Enten det var med firehjulstrekk og forsterket understell, eller som en ren personbil.  Jeg har bygget et par modeller av de militære utgavene. Både i skala 1:35 og 1:48.

Bildet er fra en serie bilder kun merket «Berling 1945» ute nærmere stedangivelse.  Det virker å være en vanlig sivil modell,  og jeg har forsøkt å tyde registreringskiltet.  Det er enten WH eller WL 1400382 (eller mulig 1480382).  Når vi så vet at det kun ble delt ut 680.000 «WL» skilt må det nesten være WH 1400382.

WH stor for Wehrmacht Heer,  altså den tyske hæren.  WL tilhørte Luftwaffe, WM Kriegsmarine, SS var logisk nok SS, og en del andre grupper som Røde Kors, Postverket, Statsbanene og organisasjon Todt hadde egne prefiks.

Kan vi så identifisere nærmere hvor kjøretøyet hørte hjemme?  Nei, dessverre. Frem til 19. juni 1939 ble registreringsnumrene fordelt i serier til de enkelte militærdistrikt. Men fra den datoene begynte man nummereringen på nytt fra WH-1 og WL-1  for å gjøre spionasje og etterretningsarbeid vanskeligere for fienden.  (Jeg vet ikke om de gjorde det samme for marinen sine kjøretøy, kilden jeg fant nevnte det ikke.)

Uansett. Bilen på bildet har tydeligvis værtlitt for nærme et bombe-, eller granatnedslag.  Hullene er for opprevet til å være kulehull, så det er mer sannsynlig splinter som tok knekken på bilen og den uheldige sjåføren.

Bilder: Arkivbildet er i public domain. Mexico-drosjen er tatt av jm3 på flickr, CC BY-SA 2.0.