Arkivfoto 017 – [Grave of an unknown airman]


Dagens arkivfoto har dukket opp på flere facebook-sider og twitter-kontoer som spesialiserer seg på gamle krigsbilder i det siste.  Så jeg tenkte det var moden for en liten analyse siden jeg har sett en rekke ulike beskrivelser som ikke gir mening.

For å ta det første først.  Den sobre iakttageren av graven er åpenbart britisk, siden han har en britisk uniform. Merket på armen tyder på at han er fra Royal Armoured Corps (RAC).

Teksten på gravstøtten er fritt oversatt fra tysk: «Her hviler en ukjent engelsk løytnant som falt i luftkamp 14. juni 1941».

Dette er sannsynligvis graven til Charles C. Gordon, 2. løytnant i det sør-afrikanske luftvåpenet. Han er nemlig den eneste løytnanten som falt i luftkamp akkurat denne datoen i dette området av Afrika. De tre andre medlemmene av mannskapet hans var piloten EC Newborn som hoppet ut i fallskjerm og ble tatt som  krigsfange, og sersjantene PW De Bothma og REO Giles som begge ble drept.

Flyvraket i bakgrunnen er en Martin Maryland Mk.II  Om vi tar utgangspunkt i at det er vraket til den uheldige flygeren i graven, så er det antagelig OZ-Q (serienummer 1609) fra 24. skvadron SAAF.  Den 5. mars 1941 ble 24. skvadron SAAF dannet da 14. skvadron SAAF og deres Maryland-bombere ble flyttet fra Kenya til Egypt. Skvadronen opererte deretter sammen med 39. skvadron RAF som en  taktisk dagtidsbombe-enhet som utførte angrep mot mål i Middelhavet. 24 skvadron ble senere på året utstyrt med Douglas Bostons.

RAF Maryland Mark II, AH284, fra 39. skvadron RAF, gjennomgår service på en landingsbane i den vestlige ørkenen. Egypt, når et annet fly kommer tilbake fra en rekognoseringsfly.

Martin Maryland var et amerikanskprodusert bombefly som fant veien til RAF via omveier.

AMERICAN AIRCRAFT IN RAF SERVICE 1939-1945: MARTIN MODEL 167 MARYLAND (MH 5196) Maryland Mark I, AR738, on the ground at the Burtonwood Repair Depot, Lancashire, following assembly. AR738 was one of fifty Marylands from a French Government contract which were acquired by the British Purchasing Commission in the United States following the surrender of France and designated the Maryland Mark I. Many of these aircraft were employed on strategic reconnaissance in Malta and the M... Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205209774

Maryland Mk. I, AR738, på bakken ved Burtonwood Repair Depot, Lancashire, etter montering. AR738 var en av femti Marylands fra en fransk regjeringskontrakt som ble kjøpt av den britiske innkjøpskommisjonen i USA etter overgivelsen av Frankrike og tildelt betegnelsen Maryland Mk. I. Mange av disse flyene ble brukt til strategisk rekognosering i Malta og Midtøsten. Selv om AR738 ble fløyet til vedlikeholdsenhet nr. 107 på Kasfareet i Egypt, er det ingen oversikt over operasjonell bruk i teatret. Flyet krasjet senere ved landing på El Firdan, Egypt, i november 1942.

Til slutt er tidsangivelsen som ofte gis på arkivbildet, 1942, ikke så urimelig.  Det er sannsynlig at dette er et bilde tatt når britiske styrker har erobret tidligere tyskkontrollerte områder, og der kommet over denne nødtørftige krigsgraven.

 

Bilder – Fargebilde av britisk kriggrav, opphav ukjent, antatt i Public Domain. Maryland bombefly i Afrika ca 1941, i Public Domain, via Wikimedia Commons. Martin Maryland AR738 © IWM (MH 5196)