Enhver landing du kan vandre bort fra…


…er en god landing.

Jeg har kanskje (hehe) nevnt det før,  men det er mange artige arkivfilmer på Youtube om du leter litt.

Dessuten har jeg nå lært hvordan man løser ethvert problem:

EJECT! EJECT!