Huset med eget flyvåpen


Jeg er glad i fly og fascinert av mikronasjoner.  Noen ganger sammenfaller de to på en vidunderlig måte og fører til slik som at hus får eget flyvåpen.

La oss først begynne med huset.

Malterserordenen, eller for å gi den dets fulle navn, Den suverene militære hospitallerordenen av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos og av Malta, var sammen med Tempelridderordenen og Den tyske orden en av de tre store  ridderordnene under korstogene i middelalderen.

Men Malteserordenen eksisterer fortsatt, og fungerer i dag som en humanitær stiftelse som driver sykehus og bistandsarbeid over hele verden.  Det som skiller dem fra for eksempel Røde Kors er at de  hevder suverenitet. Etter at de ble katet ut av Palestina ved korstogenes slutt slo de seg ned på Rhodos i 1309, før ferden bar videre til Malta i 1530.  Når Napoleon kastet dem ut derfra i 1789  havnet de i Roma. Der har de en avtale med Paven, og driver i dag fra et hovedkvarter i Palazzo Malta Via dei Condotti 68 i Roma.

Denne bygningen har ekstraterritoriell status. Med andre ord, den er per definisjon et separat land! Malteserordenen har fulle diplomatiske relasjoner med et stort antall av verdens land og har permanent observatørstatus i FNs hovedforsamling. Det gjør også Roma til den eneste byen i verden som har tre selvstendige internasjonale rettsubjekt innenfor bygrensene.

Selv om det var rollen deres som drivere av sanitetsarbeid  som sikret at de overlevde korstogstiden, så gjenopplivet ordenen sin militære arm i 1876. Den har siden 1909 hatt status som et hjelpekorps i den italienske armeen.

Men det er et langt steg fra å ha sikkerhetsstyrker og et luftvåpen.  For vi må tilbake til 1947.  Etter 2. verdenskrig var de allierte en smule skeptiske til Italia. Riktignok hadde de skiftet side underveis, men de var fortsatt disse greiene med svartskjorter, Il Duce og fascismen…  Derfor ila de et forbud mot at det resituterte italienske flyvåpen skulle operere annet enn transportfly.

Det italienske flyvåpenet valgte derfor å overføre noen av sine Savoia-Marchetti SM.82 fly til Malterserordenen.  Disse flyene var kombinerte bombe og transport-fly, og hadde vært en ryggrad i det italienske flyvåpen, og også blitt mye brukt av andre luftvåpen. (Det var blant annet det mest brukte ikke-tyske flyet i Luftwaffe.)  Malteserflyene ble opereret av italienske mannskap, og bar italienske kjennemerker på vingene, men malteserkors på flykroppen.  Stort sett ble de brukt til vanlige trening- og transportflygninger for det italienske flyvåpen,  men gjorde også fraktoppdrag for ordenen ved behov.

På begynnelsen av 50-tallet begynte stemningen å endre seg. Den kalde krigen hadde frosset fast, og det fleste var enig om at alt hadde vært Hitler (og Mussolini) sin feil,  og de var begge døde, så hvorfor skulle man drive å ripe opp i gamle historier?  Flyene ble ført tilbake til det italienske flyvåpen. Der noen fortsatte å holde stand til begynnelsen av 60-tallet. Når de omsider ble tatt ut av bruk ble ett av flyene donert til det italienske luftvåpenets museum, der det i dag er utstilt i fargene de bar mens det var en del av Malterserordenen.

Så det er historien om huset som i noen år opererte med eget luftvåpen!

[Bilder og illustrasjoner via Wikipedia]