Når sirkuset kommer til byen


wzr3

“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”

Sun Tzu’s læresetning er like sann i dag som da den ble skrevet. I en krig er det svært verdifullt å få tak i fungerende eksemplarer av fiendens utstyr. Både for å kunne evaluerer kvaliteten, men også oppdage svakheter.  I noen tilfeller kan man lære noe, og lage egne kopier. Og i noen tilfeller kan man prøve seg på skittent spill, ved å bruke slikt utstyr til å komme seg forbi forsvarsverkene til fienden.

Hva har så dette med sirkus å gjøre?

I 1943 startet Theodor Rosarius 2./Versuchsverband Oberbefehlshaber der Luftwaffe.  Eller på norsk «2 skvadron i Luftforsvarets overkommandos forsøksenhet». Denne enheten hadde ett formål.  Operere allierte fly som var kommet Luftwaffe i hende i flygedyktig stand.

De fleste var resultat av nødlandinger, men noen få var resultat av avhoppere,  eller allierte piloter som hadde flydd seg vill og i vanvare landet på tyske flybaser.wzr1

Tilsammen var rundt 2 dusin fly innom enheten.  De fleste var av amerikansk fabrikat, men ogs et par Spitfire-fly og en Short Stirling var i innom enheten.

En av de viktigste oppgavene de hadde var å besøke tyske flybaser,  slik at tyske piloter kunne bli kjent med de allierte flyene de skulle opp i mot i kamp. Kallenavnet Wanderzirkus Rosarius kom av at de dro fra sted til sted, og hadde særdeles fargerike fly. De tok nemlig ikke sjansen på at luftvernskyttere eller patruljerende fly i vanvare skulle ta dem for allierte fly og skyte dem ned. Derfor fikk etterhvert alle flyene et nytt strøk lakk før de ble tatt med på turné.  Oversiden var malt i fargen RLM 74, en blågrå nyanse, mens undersiden var knallgule RLM 04. I tillegg pleide sirkuset å unngå å overmale eventuell utsmykking på flyene. wzr2

Selv om de ikke var en kampenhet fikk de tilsynelatende ett eget Geschwaderkennung, T4,  men en del av flyene de brukte var arvegods fra spesialenheten KG200, og beholdt A3-kodene fra denne Geschwaderen. KG200 opererte nemlig også i perioder med erobrede fly, som ledd i noen av sine spesialoppdrag.

Siden disse flyene både var fargerike, og det er en interessant historie bak dem, så er det naturligvis populære objekter for modellbyggere, som disse tre dekalsettene fra Cutting Edge skulle illustrere.

ced48256 ced48257ced48258(Hentet fra denne nettbutikken.)

Det er verd å nevne at demonstrasjonenheter som Sirkuset og spesialenheter som KG200 ikke er det samme som den storstilte tyske bruken av flytyper fra erobrede nasjoner. Franske, tsjekkiske og polske flytyper ble tatt i bruk,  særlig når de dekket roller som ikke tyske produsenter hadde dekket. Enten det var som skolefly, eller som hjelp til allierte nasjoner som Finland, Bulgaria og Ungarn, slik at de tyskproduserte flyene kunne beholdes i Tyskland.

Jeg har ikke bygget et noen flymodeller under «nytt flagg», men jeg har eksempler i samlingen på lette kjøretøy av fransk og russisk opphav, i tyske farger.