Leselystig 18: Tip and Run


Uansett hvor hektisk dagene er på jobb, bøker må man finne tid til. Julegavestabelen synker sakte men sikkert, men jeg mistenker at jeg har lesestoff frem til påske!

fighterbombers

Luftwaffe Fighter-Bombers over Britain

Av Chris Goss
Crecy Publishing – 2013  ISBN: 9780859791762
344 s. Julegave, finnes hos adlibris (114,-)

Denne boka er signert Chris Goss, en produktiv britisk militærhistoriker som etter mange år i RAF og det britiske forsvarsdepartementet de siste årene har viet seg til skrivingen på full tid. Hans ekspertise er særlig Luftwaffe og deres operasjoner over Storbritannia under andre verdenskrig.

Denner bokan er et godt eksempel i så måte. Den tar for seg Luftwaffes såkalte «tip&run» jagerbomber-kampanje mot England i 1942 og 43. I praksis klarte to staffels med Jabo’s, jagerbombere, å binde opp store ressurser hos britene. Plutselige overraskelsesangrep mot søvnige småbyer som var over før luftvernsirenen rakk å starte, gjorde heller ikke akkurat underverker for den britiske moralen. Et av tidsvitnene, som tjenestegjorde som bakkemannskap i RAF, men havnet mitt oppi et angrep på Bournemouth, forteller hvordan han ble angrepet av en gammel dame før støvet la seg.  Hun banket løs med spaserstokken på den stakkars flysoldatene og skjelte ham ut for ikke å stoppe tyskerne fra å ødelegge den vakre byen hennes.

De tyske pilotene på sin side måtte i praksis oppfinne fremgangmåten «i farta»  siden det å utstyre enkeltmotors jagerfly med bombelast var en plutselig fiks idé hos Luftwaffes overkommando etter det mislykkede forsøke på å nedkjempe RAF i 1940. Det var ikke alle som var like begeistret for å bli belemret med det som ble ansett som en mindre glamorøs rolle, mens andre søkte seg til de to enhetene, og så det som en mulig karriere-snarvei, og om ikke annet en sikker vei til medaljer og spenning.

Like plutselig som kampanjen startet ble den avblåst, etter 15 måneder. Goss presentere flere ulike forklaringer på hvorfor det som hadde vært en usedvanlig effektiv angrepsmåte, særlig sett i sammenheng med de begrensede ressursene, ble droppet. Som så ofte i krigshistorien var det ikke en enkelt årsak, men mange forklaringer som spiller sammen. Britene begynte å finne mottrekk som gjorde det mer risikabelt, ved blant annet å patruljere utsatte områder med den nye flytypen Hawker Typhoon. Tyske strateger satser i større grad på angrep om natten,  noe Jabo‘ene var uegnet til. Tyskerne hadde heller ikke god oversikt over hvor store skader og tap angepene faktisk påførte britene.  Sist men ikke minst: Operasjon Barbarossa og kampene i Afrika førte til at mange tyske enheter ble flyttet til andre frontavsnitt.

Boken er bygget opp kronologisk, og inneholder et stort utvalg sitater, fra operasjonsdagbøker, rapporter og brev, så vel som intervju med overlevende på begge sider. I tillegg er boka rikt illustrert.  At det under de mange fotografiene av de tyske pilotene følges nesten alle navn av et kors, sier sitt. Både om hvor risikiofylt lavangrep kan være, men og om hvordan krigslykken snudde for de engang fryktede Luftwaffe.

Noen av de mest imponerende er bildene tatt av Leopold «Poldi» Wegner.  Lt. Wegner omkom 10 april 1945 23 år gammel, men hans bror Wilhelm tok vare på alle brev, dagbøker og ikke minst fotografiene Poldi tok under karrieren i Luftwaffe, og ga forfatteren tilgang på dem.  Wegner var nemlig ikke snauere enn at han tok med seg kamera på tokt.  Som om det ikke var nervepirrende nok å manøvrere et fly i 400 km/t i 20 meters høyde, mens man blir beskutt av entusiastiske mitraljøseskyttere, og prøver å finne et legitimt mål for bombelasten sin, så lekte han altså kanonfotograf. ostfront-29-sept_-44-wr-neustadt

Over er Wegner fotografert av sin far i oktober 1944, når han var hjemom Tyskland for å hente sin nye Fw190A i Weiner Neustadt. På dette tidspunktet var han stasjonert på Østfronten, der han ble værende resten av livet.

Det er naturligvis også interessant tabeller og statistikk i appendiksene til boka, og et forord skrevet av den pensjonerte Oberst Erhard Nippa, en av de få jagerbomberene som overlevde krigen, noen få måneder før han gikk bort i 2003.nippa-8

Boka følger i hovedsak de tyske avdelingene som var involvert,  ikke så rart siden de stort sett var de samme, men den store spredningen av mål, innebærer at svært mange britiske styrker var involvert i forsvaret.

Mange kjenner til «Slaget om Storbritannia» og «Blitzen». Jabo-kampanjen er nok langt mindre kjent, og omskrevet. For de som liker militærhistorie, særlig den som foregår i lufta, er dette definitivt en artig bok!