Arkivfoto 007 – [HMS Triumph]


På tide å spole tilbake igjen. Dagens arkivfoto er nok ett bevis på den fine løsningen med at alt en amerikansk statsansatt tar av bilder i tjeneste havner i Public Domain.

hms_triumph_1950
Hva heter så denne stolte skuta?

Dette er det lette britiske hangarskipet HMS Triumph (R-16), fotografert på vei fra den amerikanske flåtebasen Subic Bay på Filippinene, under øvelser 8. mars 1950. HMS Triumph var et hangarskip av typen 1942 Design Light Fleet Carrier, populært kjent som «lett britisk flåte-hangarskip».  Som navnet tilsier ble denne serien konstruert i 1942. 16 ble bestilt, og alt ble kjølstrukket som Colossus-klassen i løpet av 1942 og 1943. Bare åtte ble fullført i denne utgaven, og av disse ble fire satt i tjeneste før slutten av krigen, og ingen av dem så førstelinjeoperasjoner. To ble bygget om som flytende reparasjon- og vedlikeholds-installasjoner.

De siste seks ble tilpasset kraftigere og raskere fly, og døpt Majestic-klassen.  Byggingen av disse stoppet i 1945,  men fem av dem ble gjort ferdig, det siste i 1961, mens det som var kommet kortest i produksjon ble skrotet.  Britene brukte skipene under Koreakrigen og Suez-krisen.  Fire av skipene i Colossus-klassen og alle de fem i Majestic-klassen, ble solgt eller leid ut til til sammen syv ulike nasjoner: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, og Nederland.  I disse flåtene deltok skipene også i den første indo-kinesiske krig, Vietnam-krigen, den indo-pakistanske krigen i 1971, og Falklandskrigen.

HMS Triumph som tilhørte Colossus-klassen ble kjølstrukket 27. januar 1943, sjøsatt 2. oktober 1944, og tatt i kommisjon 9. mai 1946. I motsetning til søsterskipene sine i Colossus-klassen, som ble solgt eller avhendet på slutten av 1950-tallet, ble Triumph beholdt.  I 1958 ble hun tatt ut av tjeneste, og etter en større ombygging ble hun i 1965 reklassifisert som reparasjonsskip og tatt i ny kommisjon. Hun ble tatt ut av tjeneste i 1975, og  skrotet i 1981.

På dette toktet var det Supermarine Seafire F.47 fly fra 800 Naval Air Squadron (her stilt opp på fordekket), og Fairey Firefly fra 827 Naval Air Squadron (lenger bak). Etter utbruddet av Korea-krigen, ble HMS Triumph omdirigert til operasjoner for å prøve å stanse Nord-Koreas offensiv. Seafirene drev bakkeangrep og drev nærstøtte, og bekjempet nordkoreanske luftpatruljer fra juli til september 1950, da HMS Triumph ble avløst av HMS Theseus, utstyrt med Hawker Sea Furys .

Supermarine Seafire var den maritime versjonen av den berømte Spitfire’n. 2334 slike fly ble produsert fra 1942 og frem til 1949. Dessverre viste det seg at flyene ikke tålte de tøffe forholdene hangarskip-operasjoner medførte. De pådro seg tretthetsbrudd og skader.  Det er kanskje typisk at de to flyene som gikk tapt under Koreakrigen var ett offer for «vennlig ild» fra en amerikansk B-29, mens det andre var et resultat av en landingskrok som ikke løste seg ut.fairey_firefly

Fairey Firefly var et jager- og anti-ubåtsfly  utviklet under annen verdenskrig spesifikt for operasjoner fra hangarskip.  Det ble produsert 1702 slike fly mellom 1941 og 1955, og typen ble ikke tatt ut av bruk før i 1962. Det året ble de brukt av den nederlandske marine under urolighetene på New Guinea.

 

(Hovedbilde: «Official U.S. Navy Photograph NH 97010» ble tatt fra et fly fra USS Boxer (CV-21) og kommer fra samlingen til Naval Historical Center.  Bildet av Fairey Firefly: Paul Maritz (Paulmaz) på Wikipedia, CC BY-SA 3.0)