«Tell me you have a backup plan»


Høsttakkefest og svartfredag er en av de store familiehelgene i USA.  Det er grunnen til at twitter de siste dagene har vært fylt opp av folk som gruet seg til å måtte nikke og smile til halvrasistiske fjerne slektninger med Trump-buttons mens kalkunen ble skåret opp.

Disney forsøkte kanskje å lette på stemningen når de valgte å slippe den siste traileren til Rogue One: A Star Wars story i anledning høsttakkefesten?

Om ikke annet er dette et stårlende eksempel på at du kan lage en spennede og fristende trailer, uten å avsløre for mye av plottet!

Bare snaue to uker igjen nå!

Rogue One: A Star Wars Story har premiere 16. desember.