Arkivfoto 006 – [SFOR M113]


Vi rykker stadig fremover i køen,  denne gangen til 1998.

dkm113a1bos98

Legg merke til kamuflasjen på siden av panservognen, den er ikke tilfeldig.

La oss får det tekniske unnagjort. Dette er en M113, en pansret personellvogn utviklet i USA på begynnelsen av 60-tallet.  Den er uløselig knyttet til Vietnam-krigen, men er i mange varianter den dag i dag en viktig hjørnestein i en lang rekke forsvar. Også her i Norge, der Forsvaret har 900 slike.  Den på bildet er dansk og del av SFOR-styrken i Bosnia.

SFOR, Stabilization Force, var en NATO-ledet internasjonal fredbevarende styrke i  Bosnia og Herzegovina fra 1996 til 2004. Det var arvtageren etter IFOR, Implementation Force, et fredsopprettende NATO-oppdrag fra 1995 til 1996, som skulle sikre avvæpning og iverksettelse av fredsavtalen etter den bosniske krigen.

Da kommunismen falt, imploderte statsdannelsen Jugoslavia. Slovenia meldte seg fort ut, uten at noen egentlig brydde seg. (De var uansett en attpåklatt etter sammenbruddet i Østerrike-Ungarn.) Makedonia meldte seg også ut, og startet et diplomatisk munnhuggeri med Hellas om retten til navnet «Makedonia». En disputt som ennå ikke er oppklart, så mange internasjonale forbund bruker konsekvent betegnelser FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia).

Men så ble det virkelig bråk i ruinene av Jugoslavia.  Tito hadde fulgt den tradisjonelle kommunistiske doktrinen og undertrykket de gamle nasjonaliteten i ditt heterogene rike.  Men uten kommunistisk kontroll begynte alle de ulike folkegruppene å markere revir.  Det russiskorienterte serberne kastet olme blikk på kroatene, som hadde alliert seg med aksemaktene under 2. verdenskrig. Serbia holdt også Kosovo og Montenegro i stramme lenker, noe som senere skulle straffe seg, med det er en annen historie. Kroatene så igjen vestover og ville ikke risikere å bli stemplet som «østblokk» i europas øyne. Og bosnierne stakkars ble alles hakkekylling.  Kroatene er hovedsaklig romersk-katolske, og serberne gresk-ortodokse, men begge var i det minste kristne, og kunne dermed enes om at de muslimske bosnierne ikke hadde skjønt det!

Det førte til en av de mest skitne krigene i forrige århundre. Den gamle olympiske byen Sarajevo ble et symbol på krigens grusomheter her på vårt eget kontinent. Folkemord ble brukt for å «etnisk rense» områder for andre folkegrupper, så en selv kunne gjøre hevd på dem. Derfor var det ingen overraskelse at verdenssamfunnet intervenerte. I første omgang FN, men det var først når NATO satte hardt mot hardt den første krigen i Europa på over 40 år motvillig stoppet.

Så dermed er kanskje kamuflasjevalget ikke kun en morsom gimmick, men en påminnelse i olivengrønt og NATO-svart om at verdenssamfunnet nå holdt et øye med situasjonen, rede til å gripe inn om det blusset opp igjen.