Arkivfoto 005 – [KNM Skudd]


I denne utgaven av Arkivfoto gjør vi et solid sprang frem i tid, og vi skal til hjemlige breddegrader.

penguin1970-p967-knmskudd
Hva er så dette?

 

 

Det første vi kan gjøre er å identifisere fartøyet.  P 967 i den norske marine het KNM Skudd.  Bygget i 1966 var dette en rask patruljebåt, eller missilkanonbåter (MKB), av Storm-klassen. Marinen hadde tilsammen 20 båter av denne typen, alle ble bygget mellom 1965 og 1967.  De ble pensjonert på begynnelsen av 90-tallet, og  noen av båtene av ble donert til de baltiske landene som da hadde blitt frie etter 50 år med russisk okkupasjon. Estland, Latvia og Litauen fikk én hver, og senere kjøpte Latvia tre til og Litauen to. Marinen donerte også noen skrog som dele-skip.

Jeg har jo vært ombord i en slik MKB i sommer.  KNM Blink (P 961)  ligger som museumsskip ved Marinemuseet i Horten.

bb01

KNM Skudd var blant båtene som fant ett nytt hjem.  I 2001 heiste hun Litauisk flagg som LNS Sėlis (P31). I dag er faktisk KNM Skudd den eneste av disse MKB’ene som fortsatt er i operativ tjeneste!

Dette er likevel bare første del av historien om bildet.  For det viser nemlig en av de første prøveskytingene av den norske Pingvin-raketten.

Penguin ble utviklet av Kongsberg våpenfabrikk, og er en passiv infrarød-søkende anti-sjømåls-missil. Den kan avfyres fra skip og helikoptre (MK2) og fly MK 3 , har en effektiv rekkevidde på over 3 mil hvis den avfyres fra overflaten, 5 mil hvis den avfyres fra fly.

Under benevnelsen AGM-119 er den i dag i bruk av en rekke NATO-land (USA, Spania, Tyrkia, og Hellas) og andre allierte nasjoner (Brasil, Sverige, og New Zealand).  Det tøffesten navnet har kanskje svenskene funnet på,  hos dem heter missilen Robotsystem 12. Grunnen til at vi ga missilen navn etter en antarktisk fugl som ikke kan fly var prosaisk nok at den lignet.

agm-119

Det er kanskje litt pussig at fredsnasjonen Norge samtidig har en en sterk og teknologisk avansert våpenindustri. Men vi skal heller ikke glemme Theodore Roosevelts motto når det gjelder utenrikspolitikk:

Speak softly, and carry a big stick.

Ukens arkivbilde er altså tatt på en av de første prøveskytingene,  og missilen ble fort en av de viktigste våpnene til Storm-klassen da den ble innført som standard i 1972.

(Bilder: Forsvarets Forkningsinstitutts Arkiv, Forfatteren, GlobalSecurity)