Forsvarsbudsjett – Look to Finland(?)


finnish_army_leopard2a4I forbindelse med debatten om forsvarsbudsjettet i våres var det mange som begynte å sammenlikne Norge med Finland. (Et typisk eksempel fra Aftenposten.) Finland bruker halvparten så mye penger som oss,  har ikke verdens kraftigste forsvarsallianse (NATO) i ryggen, har en lang grense mot den store bjørnen i øst, og uansett hvordan du teller hoder: En mye større hær enn Norge.

Det er likevel en sammenlikning som halter på mange områder.

For det første har ikke Finland behov for en stor marine. De har bare Bottenviken å passe på, mens vi har store havområder, med fiskebanker og oljeinstallasjoner, en lang og kronglete kyst, og områder rundt Svalbard som skal patruljeres. Videre består Finland i stor grad av skog og innsjøer, og kan basere seg på punktforsvar, mens Norge har en mye mer spredt bosetning som skal dekkes. Finland har heller ikke de samme strategiske ressursene som Norge har.  Ingen petroleum,  og ingen isfrie havner mot Nordishavet og Nord-Atlanteren.  Sist men ikke minst,  som ledd i en forsvarsallianse må det norske forvaret være mobilt, fleksibelt og tilpassingsdyktig på en helt annen måte enn det finske.

Finland har erfaring med russiske angrep.  Vinterkrigen i 1939 og Fortsettelseskrigen 1941-1944 var i beste fall et uavgjortresultat.  Finland mistet 10 % av landområdene sine, og 20 % av industrien sin.  Det er også verd å anmerke at Sovjet-Russland stilte med en dårlig trent, dårlig utstyrt og dårlig ledet invasjonsstyrke.  Finnene klarte å holde dem stagget, men selv dengang var europeiske stormakter forsiktige med å motsette seg den russiske bjørnen når den var på jakt.  Noen frivillige, og diverse kamuflert støtte til tross,  det var først når Tyskland hadde kastet kortene og startet Operasjon Barbarossa finnene fikk tilgang på militær støtte.

En liten digresjon i den forbindelse.  Mange tror at den finske bruken av hakekors som nasjonalsymbol på militært utstyr er et resultat av alliansen med Tyskland, som for eksempel på denne Fokker D.XXI.finnish-air-force

Det er feil.  Det finske hakekorset oppstod som nasjonalsymbol for Finland alt i 1918, etter innspill fra den første riksforstander Gustaf Mannerheim. (Hitler introduserte swastikaen som nazistenes symbol ført to år senere.) Etter 1945 har det naturligvis stort sett forsvunnet som symbol,  men det er fortsatt mulig å se et hakekors i Mannerheimkorset,  Finlands høyeste militære utmerkelsen (tilsvarende vårt Krigskorset).mannerheim

Men den viktigste årsaken til at finnene ga russerne en blodig nese var kanskje finsk sisu.

Hvordan skal man ellers forklare Simo Häyhä og Ilmari Juutilainen?  Skarpskytteren Simo Häyhä er bedre kjent som «Den Hvite Døden», og med 505 bekreftede treff er han verdenshistoriens mest effektive skarpskytter.  Sånn for sikkerhets skyld brukte han ikke engang kikkersikte, men påsto at russiske soldater var et mye lettere mål enn elg.

Eino Ilmari «Illu» Juutilainen er nok ikke like berømt, men med 94 bekreftede nedskutte fiender er han den høyest scorende ikke-tyske jager ess i historien.  I likhet med sin våpenbror Häyhä så jobbet han heller ikke med de beste redskapene.  Han begynte i en Fokker D.XXI som den over. buffaloDen neste flytypen han fikk utlevert var Brewster B-239 Buffalo, som var så mislikt i den amerikanske marinene at piloter streiket for å slippe å bruke «den flygende gravkisten» i kamp,  før han avsluttet karrieren i en Bf-109G.

Det mest imponerende er kanskje at begge to overlevde krigen med god margin.  Juutilainen døde i 1999,  85 år gammel, mens Häyhä først vandret heden i 2002, 96 år gammel.

Med andre ord,  problemet er kanskje ikke hvor mye penger vi bruker på forsvaret, eller hva vi bruker dem på, men at vi ikke har fraristet Finland hemmeligheten med å avle frem udødelig soldater som egenhendig kan desimere en fiende!