99 problems: 26 – Falsk flagg operasjoner


no26Falske flagg er en form for (militære) operasjoner der en av partene utgir seg for å representere en annen enhet, gruppe eller nasjon enn det egentlig gjør.

Begrepet har en maritim opprinnelse. Et skip kunne føre ett annet flagg enn det egentlig var berettiget til å føre,  enten for å bryte en blokkade, snike seg unna en treffning, eller komme i posisjon.  Dette  var regnet som en legitim ruse de guerre, men så snart det kom til kamp skulle man stryke flagget og heise sitt eget.  Det samme prinsippet ble nedfelt i Genevekonvensjonen.  Å angripe en fiende under falsk flagg regnes som et brudd på samme måte som for eksempel å fly ett hvitt flagg uten å ha som intensjon om å faktisk inngå forhandlinger eller overgi seg.

I våre dager regnes det også som «falske flagg» om en hemmelig tjeneste eller sivil organisasjon, utgir seg for å være noen andre enn de er. Selv om det altså ikke regnes som en perfid taktikk så lenge man faktisk viser sine ekte farger i kamp, er det utvilsomt en litt skitten strategi.

Det er en del kjente tilfeller av slike operasjoner som har gått inn i historien,  og konspirasjonsteoretikere ser gjerne falske flagg overalt.

Som kamuflasje i krig

I begge verdenskriger var det maritime raidere som  kamuflerte seg som handleskip fra nøytrale nasjoner.  Eller mer dristig, som et av fiendens skip. Det såkalte «Slaget ved Trinidad» i 1914 ble utkjempet mellom den britiske hjelpekrysseren RMS Carmania og den tyske hjelpekrysseren SMS Cap Trafalgar som hadde blitt endret for å se ut som Carmania. (Men at Carmania var blitt endret for å se ut som Cap Trafalgar er dessverre kun en morsom utbrodering av historien.)  Et annet kjent eksempel var under den andre verdenskrig der den tysk raideren Kormoran overrasket og sank den australske lette krysseren HMAS Sydney i 1941, og forårsaker den største registrert tap av liv på en australsk krigsskip under krigen. Kormoran var forkledd som en nederlandsk handelsskip.

Bundesarchiv Bild 146-1985-074-27, Hilfskreuzer Kormoran

Bundesarchiv Bild 146-1985-074-27, Hilfskreuzer Kormoran

I landkrig, er reglene for bruk av falske flagg lik som sjøkrig. Under den amerikansk-ledede rettssaken mot Otto Skorzeny, som planla og ledet Unternehmen Greif, fant domstolen at Skorzeny ikke var skyldig i kriminalitet ved å beordre sine menn i aksjon ikledd amerikanske uniformer. Han hadde informert sine menn at tyske juridiske eksperter var enige om at hvis de kjempet i amerikanske uniformer, ville det være å bryte krigens lover, men at de sannsynligvis ikke gjorde så bare ved å bære slike uniformer. Under rettssaken ble det fremmet en rekke argumenter for å underbygge denne posisjonen og det tyske og amerikanske militære synes å ha vært enige i tolkningen. «Operasjon Griff» var en del av Ardenner-offensiven: Tyske SS-styrker kamuflert i amerikanske uniformer og kjørende i amerikanske kjøretøy, skulle infiltrerte gjennom frontlinjen for å kunne angripe baktropper og forsyningslinjer, og skape forvirring. Mangelen på nok amerikansk materiell gjorde at operasjonen hadde begrenset suksess.

Resulatet av rettsaken ble innlemmet i Geneve-konvensjonen i 1977:

Article 37. – Prohibition of perfidy

1. It is prohibited to kill, injure, or capture an adversary by resort to perfidy. Acts inviting the confidence of an adversary to lead him to believe that he is entitled to, or is obliged to accord, protection under the rules of international law applicable in armed conflict, with intent to betray that confidence, shall constitute perfidy. The following acts are examples of perfidy:
(a) The feigning of an intent to negotiate under a flag of truce or of a surrender;
(b) The feigning of an incapacitation by wounds or sickness;
(c) The feigning of civilian, non-combatant status; and
(d) The feigning of protected status by the use of signs, emblems or uniforms of the United Nations or of neutral or other States not Parties to the conflict.
2. Ruses of war are not prohibited. Such ruses are acts which are intended to mislead an adversary or to induce him to act recklessly but which infringe no rule of international law applicable in armed conflict and which are not perfidious because they do not invite the confidence of an adversary with respect to protection under that law. The following are examples of such ruses: the use of camouflage, decoys, mock operations and disinformation.

Article 38. – Recognized emblems

1. It is prohibited to make improper use of the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun or of other emblems, signs or signals provided for by the Conventions or by this Protocol. It is also prohibited to misuse deliberately in an armed conflict other internationally recognized protective emblems, signs or signals, including the flag of truce, and the protective emblem of cultural property.
2. It is prohibited to make use of the distinctive emblem of the United Nations, except as authorized by that Organization.

Article 39. – Emblems of nationality

1. It is prohibited to make use in an armed conflict of the flags or military emblems, insignia or uniforms of neutral or other States not Parties to the conflict.

2. It is prohibited to make use of the flags or military emblems, insignia or uniforms of adverse Parties while engaging in attacks or in order to shield, favour, protect or impede military operations.

3. Nothing in this Article or in Article 37, paragraph 1 ( d ), shall affect the existing generally recognized rules of international law applicable to espionage or to the use of flags in the conduct of armed conflict at sea.

Som unnskyldning for å starte krig

I 1788 fikk skredderne ved den svenske statsoperaen i oppdrag å sy en serie russiske uniformer. Disse ble deretter brukt av svenskene til å iscenesette et angrep på Puumala, en svensk utpost på den russisk-svenske grensen den 27. juni 1788. Dette førte til oppstandelse i Stockholm og fikk Riksdagen , som inntil da hadde nektet å godta en offensiv krig mot Russland, til å endre standpunkt. Operasjonen tillot kong Gustav III av Sverige, som manglet den konstitusjonelle myndigheten til å iverksette uprovoserte fiendtlighetene uten Riksdagens samtykke, å starte den russisk-svenske krigen (1788-1790).

I september 1931 sprengte en gruppe japanske offiserer i kinesiske uniformer en seksjon av jernbanen i Manchuria. Dette ble brukt som påskudd for å invadere dette området og innsette den tidligere kinesiske keiseren Puyi som leder for en marionettstat Manchukuo (som beskrevet i filmen «Den siste keiseren» fra 1987).

Mest beryktet er kanskje den såkalte  Gleiwitz hendelsen i 1939.  På ordre fra Reinhard Heydrich fabrikerte Alfred Naujocks et polsk angrep på tyske grensetropper. Flere fanger fra en tysk konsentrasjonsleir ble ikledd tyske uniformer og skutt med polsk ammunisjon.  Dette ble brukt som påskudd for den tyske invasjonen av Polen kort tid etter.

Heller ikke USA er ukjent med slike operasjoner.  Fra Vietnamkrigen kjenner mange til Gulf of Tonkin. Men også etter revolusjonen på Cuba gjorde man mange forsøk på å provosere frem en trefning.

En amerikanske Douglas A-26 C Invader malt i fargene til det cubanske luftforsvaret som ledd i den planlagt militære invasjonen av Cuba av den CIA-sponset paramilitær gruppen Brigade 2506 i april 1961.

En amerikanske Douglas A-26 C Invader malt i fargene til det cubanske luftforsvaret som ledd i den planlagt militære invasjonen av Cuba av den CIA-sponset paramilitær gruppen Brigade 2506 i april 1961.

Dette var samlet under CIAs Operasjon Northwood», og det var først når President Kennedy satte ned foten man la forsøkene på is. (Og heller begynte å sysle med ideer om hvordan man kunne snikmyrde Castro.)

Politisk propaganda

Sist men ikke minst har vi de operasjonene som er ment å skulle påvirke opinionen i en land i en politisk retning.Flag-map_of_Turkey

Riksdagsbrannen 27 februar 1933 er vel kjent for de fleste. Ildspåsettelsen ble brukt som påskudd for store innskrenkninger i politiske rettigheter i Tyskland. Den nederlandske kommunisten Marinus van der Lubbe ble dømt og henrettet for forbrytelsen. De fire andre tiltalte,  lederen for de tyske kommunistene og tre bulgarske medlemmer av Komintern, ble overraskende nok frikjent,  men kommunismen ble de facto forbudt i Tyskland. Det er en viss tvil om dette var en «ren» falsk flagg-operasjon, eller om tyske myndigheter bare utnyttet en forvirret pyromans enkeltstående illgjerning maksimalt for å svekke sine politiske motstandere.

Et nyere eksempel er fra 2008.  Under valget i Georgia ble det løsnet skudd mot to minibusser med velgere ved grensen til utbryterområdet Abkhazia. Ingen ble drept i angrepet, men tre ble lettere skadet.  Den sittende presidenten,  Mikheil Saakashvili, brukte angrepet som et eksempel på russisk-støttet aggresjon fra utbryterne, og melket det maksimalt for å ta fokus vekk fra kritikk rettet mot hans styre. I ettertid har det kommet frem at skuddene ble løsnet fra et område som lå på georgisk side av grensen, og at en regjeringsvennlig TV-kanal pussig nok hadde stilt seg opp ved akkurat denne grensepasseringen kort tid i forveien.

Så,  kan det selvsagt spekuleres i om det finnes andre eksempler på operasjoner som virker amatørmessig planlagt, ruskete gjennomført og åpner for dyptgripende tiltak som sementerer den sittende presidents maktbase…

The-Gay-Erdogan