«You think the four of you can save New York?»


San_Diego_Comic-Con_International_logoDet er sommer. Det betyr San Diego Comic Con.  Det betyr også at Netflix flexer muskler og slipper de første trailerne for sine nye Marvel-prosjekt…

Det er myyye å glede seg til!