Filmavisen tilgjengelig i sin helhet


filmavisenGode nyheter for alle historeinteresserte! NRK har nå lagt ut hele arkivet med Norsk Filmavis på nett. Filmavisen ble laget mellom 1941 og 1963, og det er over 1000 enkeltepisoder som nå er lagt ut. Samlingen er dessverre ikke 100% komplett, og på noen er lydsporet forsvunnet. De er merket med dato for premiere, så det er lett å søke seg frem til perioder man er interessert i

Hva var egentlig Filmavisen?  Fra NRKs beskrivelse: Filmavisen var en ukentlig nyhetsbulletin som gikk som forfilm på kino i årene 1941 – 1963. Bulletinene var produsert av Norsk Film A/S. Filmavisen blir også referert til som Norsk ukerevy, Norsk filmrevy og Ukerevyen. Blant kommentatorstemmene var Egil Nakling (krigsårene), Halfdan Hegtun, Rolf Kirkvaag, Andor Birkeland og Knut Jørgen Erichsen.

Det blir egentlig feil å sammenlikne den med en moderne nyhetssending.  Snarere var det som en mellomting mellom Dagsrevyens søndagsmagasin og Norge Rundt.  Små og store arrangement landet over ble dekket, og ofte kunne det være hverdagslige klipp som for eksempel handlet om torvhandel, skogbruk eller immatrikulering på universitetet. 

Det er verd å huske at når Filmavisen startet var TVen ikke kommet til Norge, og radioapparater var stort sett inndratt av myndighetene.  Det var så klart mange som hadde grammofon, men de sosiale alternativene for underholdning sto gjerne mellom restaurantbesøk med dans, teateret eller kino. De fleste besøkte kinoen både en og to ganger pr uke,  så den ukentlige filmavisen som ble vist før filmen var en populær tjeneste.

Teknikken for simultanopptak av lyd og bilde var omstendelig og kostbar, så i det fleste tilfellene ble filmen tatt opp uten lyd, og heller akkompagnert av lett musikk og den klassiske filmavis-stemmen. Fortelleren som på stakkato og entusiastisk riksmål alltid hadde en overstrømmende begeistring for hva det nå var som var tema for innslaget.  Det er kanskje ekstra påfallende på programmene fra krigen. Noen ganger er det så påfallende at du nesten an mistenke dem for å ha vært en smule sarkastiske!

Ikke overraskende for de som kjenner meg, er det særlig klippene fra 41-45 som jeg har «kastet bort» formiddagen på.  Men også fordi dette er klipp som i liten grad har vært vist senere.  NRK mottok filmene i 1976 og har siden sendt dem i reprise med jevne mellomrom. Men det er særlig Filmaviser fra 50 og 60-tallet har ofte vært brukt som pausefyll av NRK,  det hadde neppe gjort seg på samme måte med entusiastiske klipp om Quisling på politiidrettsstevner eller utstillinger av erobrede sovjetrussiske panservogner i Spikersuppa, uten øvrig kommentar. Det er viktig å huske at Filmavisen i krigsårene var en del av okkupasjonsmaktens propaganda-apparat.

Det eneste skåret i gleden er kanskje at de ikke har gjort som British Pathé og valgt Youtube som subsidiært medium, det hadde gjort det lettere å dele klippene.