99 problems: 22 – Innvandringsdebatt


Salonggevær

Salonggevær

En ting som har forundret meg i innvandringsdebatten i det siste.

Hvilke grunnleggende naturgitte forutsetninger ligger til grunn for at flyktninger skal være en permanent utgiftspost, slik så mange har som premiss for diskusjonen? Altså, om vi ser bort i fra dagens ordninger for intergrering (eller mangel på sådanne): På hvilken måte er Hussain født i Damaskus dårligere rustet enn Børre fra Bømlo til å drive en gitt form for verdiskapning for nasjonen Norge?

Er han svakere? Dummere? Er bakteriefloraen i Norge slik at han vil bukke under i kontakt med nordmenn og norsk cuisine? Er det kulda og de lange vintrene? Tåler han ikke snø?

For det kan da ikke være noe så enkelt å fikse som språkkunnskaper og utdanning? Meg bekjent har vi da både språklærere og skoler her til lands…

[Opprinnelig postet på FB, men bevart for ettertiden her]