All PIXELS must DIE


Hva får du når du kombinerer Game of Thrones med 8bit grafikk?  Noe episk!