99 problems: 20 – Trimdronning og trygdekontor


Et snes!

Et snes!

Ok, det er vel neppe noen stor overraskelse over at jeg har moret med kostelig over de siste dagers brudulje etter Trygdekontorets lille pek til Kari Jaquesson.  Kari J  ble først kjent som en utrivelig morgenfrisk triminstruktør på frokostTV, men de senere årene er hun mest kjent for konspirasjonsteorier og mobbing av tjukke.  (Er det ikke ironisk at samme dama som sammenliknet Jørgen Foss Ødegård med en narkoman, føler seg støtt?)

Ok, la oss ta  forspillet.  Det fortreffelige aktualitetsmagasinet Trygdekontoret startet sesongen med temaet «porno».  Et av innslagene var et «skreddesydd» pornoklipp. (Visstnok en ny trend.)  Innslaget var uskyldig nok, men det gikk en kule varm for den godeste Jaquesson som ville anmelde Trygdekontoret etter sexkjøpsloven. Det er selvsagt komplett meningsløst, noe enhver jurist kunne forklart henne.

I odelstingsproposisjon nummer 48 (2007-2008) om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.) står det følgende om innspilling av pornofilmer:

«Etter gjeldende rett er det ikke straffbart å lage pornografiske filmer. Straffeloven § 204 a setter straff for blant annet å produsere fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, befatte seg med slike, eller forlede noen under 18 år til å bli avbildet som ledd i kommersielle fremstillinger av bilder med seksuelt innhold.

Juridisk rådgivning for kvinner og Liberi peker på at forslaget til formulering i § 202 a også kan omfatte innspilling av pornografi.

Departementet understreker at formålet med bestemmelsen ikke er å kriminalisere innspilling av pornografi, og viser til at en liknende formulering er benyttet i definisjonen av prostitusjon i straffeloven § 202 tredje ledd, uten at den er forstått slik at den omfatter innspilling av pornografi» (Via NRK)

Det er selvinnlysende.  Vi gir ikke skuespillere (eller regissør) fartbot bare fordi det er en biljakt i en spenningsfilm heller.

Ganske dum

Ganske dum

Men altså. Når man legger opp selvskudd på den måten er det bare å forvente at Trygdekontoret er mer en villig til å legge fingeren på avtrekkeren.  Så når temaet er «krenking»  så er det formidabel  pute-TV å lage en klein pornosketsj om akkurat det konseptet. Litt som når Jeremy Clarkson får med en bilhatende ildrød politiker på grisekjøring i en rimelig familiebil. «Juxtaposition is the key to much hilarity» som en vis teatermann skrev.

Thomas Seltzers tar naturligvis hele oppstyret med akkurat den seriøsiteten det fortjener. I mens oppsummere Dagfinn Nordbø hvordan satire egentlig fungerer.  Det mange tilsynelatende glemmer er at satire skal gjøre vondt.  Den skal finne det ømmeste, mest sårbare punktet, og så sparke så hardt den kan.  Hvis satire ikke er pinlig, smertefullt og irriterende for målet, er den tannløs.

Ganske slem

Ganske slem

Kari Jaquesson spiller egentlig rollen sin som forstyrret og irrasjonell perfekt, og «je suis» Charlo Halvorsen og co kan vel knapt tro hvor heldige de var.  Et slengskudd fra 30 meter som gikk rett i krysset.   Jaquesson derimot har tydeligvis ikke skjønt det.  Siden hun prøver å fremstille det som «tilfeldig» at «akkurat hun» ble offer for fleipingen.  Det er nemlig nettopp fordi hun fyrte seg opp i avisspaltene i første omgang at hun sto så lagelig til for hugg nå.  Hun er laget bokstavelig talt ris til egen bak.