«The hardest days» – RAF:Lion dag 2.


Brennende He111 Skutt ned over Sør-England i august 1940 (RAF museum)

Brennende He111 Skutt ned over Sør-England i august 1940 (RAF museum)

På torsdag skrev jeg om et av brettspillene jeg fikk til jul, Descision Games RAF 1940:The Battle of Britain og beskrev en gjennomspilling av det første scenarioet: «Prelude to Eagle Day». Den artikkelen finner du her.

For moro skyld bestemte jeg meg for å spille videre siden «Prelude» i praksis er første steg i neste scenario: «The hardest days».  I dette scenarioet spiller du gjennom de fire første dagene med tyske angrep.

Det betyr at vi må ha et nytt steg, nemlig «kalenderoppdatering».  I dette steget trekker du et Day Event kort.  Dette kortet avgjør hvor mange dager som har gått siden sist,  hvor mange replacement points  du og tyskerne får, hvilken verdi du må kaste under for å reparere eventuelle skader på tyske mål (som for eksempel radarstasjoner) og sist men ikke minst hvilke andre hendelser som skjer.

Jeg trakk Day Event kort 143. Det kunne avsløre at det har gått tre dager siden sist, så vi er nå på den 14. august 1940. Siden britene prøver å hale ut tiden frem til høstværet gjør en invasjon umulig får de 1 poeng for hver dag som går, med andre ord +3VP.

Dagens Event er at tyskerne har ombestemt seg med tanke på hva de prioriterer.  Vi kryssjekker i forhold til dato og finner at nå er det luftbasene våre som har høyest prioritet. Byer og radarstasjoner har medium prioritet, mens havner og industri har lav prioritet.

Vi kan forvente besøk på flyplassene våre!

Vi kan forvente besøk på flyplassene våre!

Vi får henholdvis 7 poeng til nye Hurricanes og 5 til å erstatte tapte Spitfire-fly.  Siden scoren etter første dag var 2VP (britisk ledelse) får vi 3 nye Experienced pilot replacement points.  Luftwaffe på sin side får 5 poeng å bruke på jagerfly og 4 på bombere.

Så er det tid for å reparere.  Tyskerne erstatter sine tap enkelt og greit, med unntak at Ju87-enheten som gikk tapt.  Luftwaffe innser vel at Stukaene er hjelpeløse i møte med britiske jagere, så når en Ju87-enhet er tapt, erstattes den ikke.  For britene sin del er det de to Hurricaneskvadronene i sektor 7/11 som må ordnes,  det koster oss 2 Hurricane-poeng, og 2 pilotpoeng. På dette tidspunktet kan vi å velge å hente ned skvadroner fra Nord-england for å hjelpe til.  Men så tidlig i spillet koster det oss 4 VP per skadron.  En stiv pris, så jeg dropper det.  Etter hvert blir det billigere, frem mot 8. september, da eventuelle ubenyttede reserveskvadroner konverteres til pilotpoeng.

Så når solen står opp 14. august er det duket for dag 2! Denne gangen setter jeg det opp mer skjematisk, ta gjerne en titt på den første artikkelen om du ikke henger med.

Et Raid Event-kort avslører at Fritz er litt tidligere på’n i dag: Time +1 betyr at første raid kommer klokken 08:00.  Terningkastet for været [2] betyr at det er som første dag.  Luftflotte 2 har skyfri himmel, mens lenger vest er det spredte skyer. Som det skal vise seg tar Luftwaffe hensyn til dette!

Advanced Warning: LF2E – LF2E

Target viser seg å være kort 19: Hornchurch Airfield, Strategisk verdi 3, terningkast [5] betyr major raid

1 Major raid on Hornchurch airfield 08:00

Detection: 3(major) + 4 (2 operative radarstasjoner @2) + 4(Observer corps) + [6] (terningkast) = 17 Early/Accurate (Vi kan altså vente å se hva som dukker opp før vi setter inn styrkene)

Forcekortene (77+79) betyr at det er et raid på 12 Gruppen:

 • I/JG52 og II/JG54 flyr patrulje over kanalen [CP]  (Som alle i CP er dette Bf109-Gruppen)
 • I/JG51 og III/JG51 flyr næreskorte [CE] (Igjen, to Bf109-Gruppen)
 • I/KG1, II/KG4 og II/KG53 (tre He111-Gruppen) har følge av II/KG76 (Ju88) i selve bombetoktet [BB]
 • I/JG3, II/JG3, I/JG26 og I/JG52 flyr et fritt jagersveip [HB] (Igjen, kun Bf109-Gruppen kan delta her)

Hva kan så RAF bringe til bordet?  Med Early warning kan vi få med litt av hvert:

 • 54. og 74. skvadron patruljerte sektoren (6/11), og 65. skvadron i samme sektor rekker å ta av (Alle tre er Spitfireskvadroner)
 • 1. skvadron fra sektor 3/11 fløy patrulje over London og bidrar med sine Hurricanes
 • Fra sektor 5/11 kommer 56. skavdron, mens 501. skvadron rekker over fra sin patrulje over sektor 7/11  (Begge disse er også Hurricane-skvadroner. )

  Angrep 1

  Angrep 1

Approach Event(104): «Clouds inhibit hunters»  (Med skyfri himmel har kortet ingen effekt)

Hunters Intercept Squadrons: Kampverdi 21  mot 4 Gruppen i [HB] gir angrepsrad F. Terningen vise [5] noe som betyr at mens 4 skadroner går til [IF] redusert, (tomme kanoner antagelig)  så bryter 54. og 56. skvadron gjennom skjermen av tyske jagere og går til [BB].  Luftwaffe må avskrive I/JG3 [LL] (noe som betyr +1 VPI/JG52 går til [IF] redusert, mens I/JG26 og II/JG3 går til [IF] uten reduksjon. (De returnerer altså til Frankrike med fulle ammunisjonsbeholdere.  Det betyr at de vil være klare til kamp igjen om 3 tidssegment, 14:00, i redusert tilstand tar det to timer mer, så I/JG52 er først klar til kamp igjen klokka 18:00)

Target Event (124): «Squadron intercepts Blenheims» (En britisk skvadron på patrulje innen 11. group har feilidentisert en flight med britiske Blenheimfly som tyske bombere, og kastet bort tiden. I spillet betyr det at du må ta en enhet fra en patrulje i en av sektorene til 11. Group og sende til [IF]. jeg velger 601. som var på patrulje i sektor 1/11)

Squadrons Intercept Bombers: Siden kun to skvadroner når frem til bomberne kan I/KG1 og II/KG76, med næreskorten sin, angripe ufortrødent, mens 54. og 56. skvadron avskjærer II/KG4 og II/KG53.  (Jeg valgte å angripe to Gruppen med Heinkelfly siden de har litt vanskeligere med å forsvare seg en Ju88ene). Kampverdi 19 mot 2 Gruppen gir angrepsrad H. Terningkastet er [6] og det betyr at  II/KG4 er et [LL] mens II/KG53 er et [HL]. Kjapp +3VP, Det burde være en stygg nesetyver for «jerry»!

Bombardment: Uheldigvis betyr en bombeverdi på 10 og terningkast [4] at bomberne som kom gjennom gjør livet surt på Hornchurch. (-2 VP)

Update: Alt i alt likevel en god start. Det var ingen andre enheter i sektoren, så jeg slipper ganske billig unna. Uheldigvis var siste Event Time:0, så neste angrep kommer i samme tidssegment!

Target: Nå må jeg trekke ikke mindre enn 5 Target kort før jeg får et mål tyskerne vil angripe.  Enten var det lavt prioriterte mål som havner og industri, eller den strategiske verdien sammen med terningkastene betydde at det var falsk alarm.  Men omsider blir det klart at neste bølge er på… Biggin Hill airfield (27). Strategisk verdi 3 betyr et nytt major raid.

Spitfires på avskjæringstokt (RAF museum)

Spitfires på avskjæringstokt (RAF museum)

2 Major raid on Biggin Hill airfield 08:00

Detection: 3(major) + 4 (2 operative radarstasjoner @2) + 5(Observer corps) + [6] (terningkast) = 18  Very Early/Accurate.  (Kanskje det var alle de falske alarmene som gjorde pilotene på tuppa, men her er det i hvertfall rask på! Very early warning betyr at ikke kun skvadroner på patrulje i målområde og omkringliggende sektorer når frem, også de som er klare på bakken i målområdet og naboområdene rekker å komme på vingene .)

Forcekortene (73+65) betyr at det er et raid på 8 Gruppen:

 • II/JG52  flyr patrulje over kanalen [CP]
 • EGr210 flyr næreskorte [CE] (Dette er eliteavdelingen med Bf110 som vi kjenner fra sist gang)
 • I/KG76 (Do17), III/KG4 (Ju88) og IV/LG1 (Ju87) utgjør en blandet angrepsstyrke [BB]
 • I/LG2, III/JG26, og III/JG54 flyr et fritt jagersveip [HB]

RAF hadde kun en skvadron på patrulje i område men rekker å få tre til på vingene takke være tidlig varsling.

 • 64. skvadron fløy patrulje i sektor 2/11 med sine Spitfirefly.
 • I tillegg kommer tre Hurricane-skvadroner: 32. fra sektor 7/11, 615. og 111. fra sektor 2/11

  Angrep 2

  Angrep 2

Approach Event(120): British Altitude Advantage (Siden jeg har fått tidlig varsel rekker jeg å vinne høyde, og i begge kamper [HB] og [BB] angriper jeg på en kolonne bedre enn normalt)

Hunters Intercept Squadrons:  Siden det er flere skvadroner enn Gruppen i [HB] kan jeg velge å flytte overskytende skvadroner direkte til [BB].  Jeg flytter over 32.  for å være sikker på at bomberne blir litt uleiliget! Kampverdi 10 mot 3 Gruppen er normalt angrepsrad D, men takke være at jeg angriper ovenfra er det nå kolonne E, Terningkast [6] betyr at  I/LG2 og III/JG54 går tapt [LL] (+2VP) (LG betyr Lehrgeschwader, eller «opplæringsenhet», så det var litt av en leksjon!) III/JG26 tusler avgårde med halen mellom bena til [IF] redusert. 64. skavdron går til [BB] og for følge av 111. i redusert tilstand, mens 615. dessverre er et tap [LL] (-1VP)

Target Event (99): «Secondary target» (Alle bombeenheter med A-kode angriper sekundærmålet, som er London by!  Men det er ingen A-grupper i angrepet, så kortet har ingen effekt)

Squadrons Intercept Bombers: Med tre skvadroner til å avskjære er det ingen av de tyske enhetene som får en lett vei til målet. Kampverdi  27 mot 4 Gruppen ([CE] regnes med når hele angrepet blir avskåret) ville normalt sett vært rad G, men takke være overtaket i lufthøyde, angriper jeg på rad H. Terningkastet [1] betyr likevel at tyskerne slipper litt billigere unna.  Stukaenheten IV/LG1 er et [HL] som betyr +2VP, men resten av styrken rømmer til [IF] i redusert tilstand. For RAF sin del ville normalt sett alle også gått til [IF] redusert, men 111. skvadron er alt redusert, så det blir et [LL]  og -1VP.  (Uflaks, særlig siden det er så tidlig på dagen!)

Bombardment: Ingen tyske fly kom seg gjennom forsvaret, så Biggin Hill er trygg!

Update: Igjen var Time:0 så det dukker opp enda ett angrep i samme tidssegment! Det var da voldsomt!

Target:  Denne gangen tar det ikke like lang tid å finne et akseptabelt mål. En ny flyplass, denne gangen North Weald (21). Igjen med en strategisk verdi på 3, så vi vet det er et major raid uten å slå terning.

Bakkemannskap fyller magasinene (RAFmuseum)

Bakkemannskap fyller magasinene (RAFmuseum)

3 Major raid on North Weald airfield 08:00

Detection: 3 (major) + 4 (2 operative radarstasjoner @2) + 4(Observer corps) + [6] (terningkast) = 17 Early/Accurate. (Jeg må berømme etterretningen min, med troppene spredt tynt er jeg avhengig av tidlig varsel for å rekke å kaste noe som helst i veien for angrepene nå.)

Forcekortene (61+70) betyr at det er et raid på 6 Gruppen: (Her har jeg litt flaks, siden Luftwaffe fortsatt er ved full styrke er angrepet på kun 6 Gruppen,  hadde de vært depleted hadde det vært på 12!)

 • I/JG54  flyr patrulje over kanalen [CP]
 • II/LG2 flyr næreskorte [CE] (Dette er den andre eliteavdelingen med Bf110 i Luftflotte 2)
 • I/KG53 og III/KG53 (To He111-Gruppen) er angrepsvåpenet [BB]
 • II/JG26, og III/JG3 flyr et fritt jagersveip [HB]

På britisk side:

 • 17. skvadron på patrulje over sektor 4/11 (Hurricanes)
 • 152. skvadron på patrulje over sektor 3/11 (Spitfires)
 • 151. skvadron fra 5/11 sektor (Flere Hurricanes) 

  Angrep 3

  Angrep 3

Approach Event(127): «Channel patrols hunt» (Siden North Weald er et inland-target, {kunne og vært coast, men ikke deep}, slutter I/JG54 seg til [HB])

Hunters Intercept Squadrons: Takket være eventen så blir alle forsvarerne engasjert. Kampverdi 10 mot 3 Gruppen gir kolonne D. Terningkast [6] betyr at alle Bf109-Gruppe går til [IF]redusert, det gjør og 151. skvadron. 152. skvadron går det verre med [LL] (-1VP), mens 17. skvadron kommer seg helskinnet gjennom skjermen av jagere og kan angripe bomberne i [BB]!

Target Event (96): «Low level bombers».  (De angriper fra lav høyde,  og får dermed angripe 2 kolonner «til høyre», altså bedre odds, på bombe-matrisen. De kan og se bort ifra effekten av skyer, men det er jo klart vær her.  Til gjengjeld angriper interceptorene i [BB] en angrepsrad ned, altså bedre. Det tilsvarer logisk nok det samme overtaket som vi fikk av eventen «British altitude advantage» siden det jo nettopp er det vi nå har!)

Squadrons Intercept Bombers: Man skulle kanskje tro at en enkelt skvadron ikke kan utrette så mye, men 17. engasjerer III/KG53, og lar I/KG53 ta med eskorten sin i fred og ro.   Kampverdi 9 mot en Gruppe er normalt angrepsrad H, men takket være høydefordelen blir det rad I!  Terningkast [1] betyr at 17. går til [IF] (ikke redusert engang) mens III/KG53 er et [HL] og dermed verd +2VP

Bombardment: En bombeverdi på 6, men med kolonneskiftet på grunn av lav høyde kaster vi i kolonnen for 10-11 i bombeverdi. Terningkastet er [6]: Heavy damage. (-3VP).  Siden målet er en flyplass kaster vi en ny terning: [4].  Dette ville ordinært bety at inntil 4 skvadroner i sektoren på standby (ikke patrulje) eller i Rearming-boksen til denne flyplassen på Tote-boardet ville blitt spredt (flyttet til Land-boksen for flyplassen). Så ville vi mistet like mange replacement points for de respektive flytypene som det nå var skvadroner på sektorens Land og LL-bokser! Hell i uhell er alle skvadronene i sektoren i [IF].  Tyskerne bombet med andre ord en flyplass uten fly!

Update: Omsider tikker klokka. Time:1 Men med kun ett segment frem kommer brorparten av styrken min til å stå på bakken!

Det er en kø av jagere med tom tank og tomma ammunisjonsmagasin på de britiske flyplassene!

Det er en kø av jagere med tom tank og tomme magasin på de britiske flyplassene!

Eneste lyspunkt er at Luftflotte 2 snart har sendt over det de har av jagerfly, så om det igjen er de som blir beordret på raid, kan det hende jeg har flaks!

Det hoper seg opp med tyske enheter på klokka.

Det hoper seg opp med tyske enheter på klokka.

Advanced Warning: LF3 – LF2E

Target: På andre forsøk klarer Luftwaffe å bestemme seg for et mål: Southend [14] en by i sektor 5/11.  Med strategisk verdi 3 betyr terningkast [5] at 2. Luftflotte atter engang må i ilden!

4 Major raid on the city of Southend 10:00

Detection: 3 (major) + 4 (2 operative radarstasjoner @2) + 2(Observer corps) + [6] (terningkast) = 15 Early/Limited. (Igjen har jeg blitt varslet tidsnok til at alle patruljerende skvadroner i nærheten av målet rekker frem for å avskjære.  I tillegg vet jeg at 2 Luftflotte snart begynner å gå tom for jagerfly! Regelen sier at om du går tom for Bf109-jagere når du setter opp styrken, må du bruke Bf110-jagere i stedet.  Men disse tomotorsmaskinene kan kun fly næreskorte!)

Det første Forcekortet (81) betyr at det er et raid på 8 Gruppen. For første gang i dag har jeg ikke nøyaktig etterretning, så jeg må bestemme meg for forsvarere før jeg vet hva som kommer.  Jeg har ikke så mye å velge mellom, så jeg bruker det som er innen rekkevidde.

 • 85. og 257.(To Hurricaneskvadroner fra sektor 4/11) og 43. (En Spitfireskvadron fra sektor 1/11 på patrulje over London.)

For tyskerne blir det en oppskrift på katastrofe, med mange sekundærvalg og andrevalg.

 • I/ZG26, II/ZG26, III/ZG26, II/ZG76, III/ZG76 flyr næreskorte [CE] (Dette er 5 gruppen med Bf110-tomotorsmaskiner.  mye kanonade, lite akrobatikk!)
 • II/KG3 og I/KG4 (En Do17 og en He111-Gruppen) er stakkarene som må sette sin litt til Der Zerstörer [BB]

Legg merke til at det kun er 7 Gruppen, selv om kortet ba om 8. Det er fordi 8. Gruppe skulle vært en Gruppe Bf109, men 2 Luftflotte har hverken Bf109 eller Bf110 Gruppen å bruke, og jager-Gruppen kan ikke erstattes av bomber-Gruppen og vise versa.

Angrep 4

Angrep 4

Approach Event(104): «Clouds inhibit hunters» (Uten noen tyske fly i [HB] har kortet ingen effekt)

Hunters Intercept Squadrons:  Bf110-fly egner seg ikke for frie jagersveip, så forsvarerne kan gå rett til [BB]

Target Event (112):  «Non-essential target» (Vi reduserer skaden bombingen gjør med 1, siden de tyske planleggerene har feiltolket spionfotografiene sine, og plukket ut dårlige mål.)

Squadrons Intercept Bombers:  Kampverdi 31 mot 7 Gruppen gir angrepsrad D.  (De tyske enhetene er kanskje ikke noe videre til å slåss, men det er mange av dem!) Terningkastet [3] betyr at med unntak av I/KG4 som blir i [BB] men redusert, avbryter angrepsbølgen, og går til [IF] redusert.  For Britene sin del går 257. tapt [LL](-1VP) de øvrige to skvadronene går til [IF] redusert

Bombardment: Bombeverdi 3 terningkast [1] betyr ingen skade.

Update: Klokken tikker igjen Time:+1, og jeg får en lang rekke skvadroner klare til kamp igjen.  Enda viktigere, siden 2. Luftflotte nå har hatt 4 større raid i løpet av kort tid vet jeg at de har svært lite tilgjengelig, så jeg prioriterer å sørge for at angrepsvektorene til 3. Luftflotte er godt dekket opp.

Advanced  Warning: LF2E -LF3

Target: Göring må ha lagt Generalfeldmarschall Kesselring (kommandant for 2. Luftflotte mellom 12 januar 1940 og 11 juni 1943) for hat, og/eller ha overdrevet tro på hans ferdigheter, for igjen er det 2. Luftflotte som er plukket ut for et angrep. Hornchurch [30] igjen,  strategisk verdi 2, terningkast [5] betyr at det igjen forventes et major raid.

En nedskutt Bf110 undersøkes av britiske etterforskere (RAFmuseum)

En nedskutt Bf110 undersøkes av britiske etterforskere (RAFmuseum)

5 Major raid on Hornchurch airfield 12:00

Detection: 3 (major) + 4 (2 operative radarstasjoner @2) + 4(Observer corps) + [4] (terningkast) = 15 Early/Limited.

Det første Forcekortet (71) ber om et raid på 14 Gruppen.  Jeg sender inn tre skvadroner for å avskjære

 • 56. på patrulje over 5/11, 17. på patrulje over 4/11 (Hurricanes)
 • 54. en Spitfire-skavdron sendes opp fra sektor 6/11 (Jeg vil unngå å bruke den skvadronen som alt er på patrulje her i tilfelle noe skulle skje.)

Her innrømmer jeg at jeg «gamer» spillet litt.  Jeg vet at 2. Luftflotte er tom for jagerfly så jeg vet at enten dukker det opp ubeskyttede bombefly (med andre ord, skytetrening)  eller vi får et False Raid. (Hvis det første flyet Force-kort nummer to ber om, er av en type du ikke lenger har tilgjengelig defineres det hele som en falsk alarm.  Da avbrytes raidet, eventuelle forsvarere går til [IF] uten å reduseres, og klokka går to segment frem, som et Time:+2 eventkort var trukket som Target Event.)

Som jeg håpet åpner det andre Forcekortet med å be om en Bf109-Gruppen,  med andre ord False Raid.

Update: Klokken tikker altså Time+2, og jeg har, med unntak av dagens nedskytninger, atter alle skvadroner operative.  Uheldigvis betyr dette også at alle tyske jagerflyene som deltok i dagens tre første angrep og ikke ble redusert, nå er klare til kamp igjen!

Advanced Warning: LF3 – LF2E

Target: Endelig skal 3. Luftflotte i aksjon.  Målet er industrien i Southampton (33).  Selv om industri har lav prioritet er den strategiske verdien høy (3), så terningkastet avgjør om vi får et raid. Terningkast [4] betyr at denne gangen er det et minor raid.

Tyske bombefly resirkuleres for krigsviktige materialer av engelske arbeidere forvinteren 1940. (RAFmuseum)

Vrakene av tyske bombefly resirkuleres for krigsviktige materialer av engelske arbeidere. (RAFmuseum)

6 Minor raid on industry in Southampton 16:00

Detection:  4 (2 operative radarstasjoner @2) + 2(Observer corp, patchy clouds) + [4] (terningkast) = 12 Sufficient/Limited.

Det første Forcekortet (85) bestemmer at det kun er 2 Gruppen som angriper.

Jeg velger derfor å holde litt igjen, og sender inn to skvadroner fra 1/11.

 • 43. som var på patrulje (Spitfires)
 • 145. som var på stand by (Hurricanes)

Den tyske styrken viser seg å være noen Stukaer dekket av et sveip Bf109-jagere

 • II/SG2 i [BB]
 • I/JG53 i [HB]
Angrep 6

Angrep 6

Approach Event (101) «Channel patrol hunts» (Det er ingen fly på [CP] så ingen effekt)

Hunters Intercept Squadrons:  Siden det er flere skvadroner enn Gruppen i [HB] kan jeg sende de overskytende direkte til [BB].  jeg velger å følge ordspråket om «Spitfires on the fighters, Hurricanes on the bombers» og sender 145. til [BB].  Kampverdi 4 mot 1 Gruppe gir angrepsrad E.  terningkast [2]  betyr at 43. må gi tapt [LL]  (-1VP) mens I/JG53 slutter formasjon med bombeflyene og går til [CE]  (Maks uflaks, med kun ett fly på hver side og akseptabel angrepsrad var det kun bokstavkoden som avgjorde!)

Target Event (121):  «Undetected escort»  II/JG53 slutter seg til sine våpenbrødre i [CE] (Fra vondt til verre! Det som virket som ren ball i hatt for 145. er plutselig blitt en solid utfordring!)

Squadrons Intercept Bombers: Kampverdi 10 mot 3 Gruppen: Angrepsrad D. Terningkast [2] betyr at 145. og I/JG53 går til [IF] redusert, mens II/JG53 går til [IF] uten reduksjon. II/SG2 fortsetter sitt angrep uforstyrret!

Bombardment: Hvis et bombeangrep gjennomføres kun av stupbombere (Ju87 Stukaer) så får de to kolonneskift til høyre, på grunn av den forbedrede presisjonen det medfører.  Heldigvis er det noen skyer over byen, som betyr et kolonneskift andre veien.  Bombeverdi 3 betyr at de derfor bruker kolonnen for 4-5.  Terningkast [4]  betyr -1 VP.

Achtung! Stuka!

Achtung! Stuka!

Update: Jammen bra ikke 3. Luftflotte har fått briske seg! Med 2 Gruppen gjorde de mer skade på dette raidet enn det 2. Luftflotte har klart med 10!  Klokken tikker igjen, Time:+1  og vi er i dagens siste segment!

Advanced Warning: LF2E – LF2S (3. Luftflotte sa seg visst fornøyd med suksessen nå, og overlater visst til 2. Luftflotte å redde æren sin.)

Target: Igjen er det stakkars Hornchurch flyplass (11) som er målet.  Strategisk verdi 2, terningkast [2] betyr et nytt major raid

7 Major raid on Hornchurch airfield 18:00

Detection:  3 (major) 4 (2 operative radarstasjoner @2) + 4(Observer corp) + [3] (terningkast) = 14 Sufficient/Accurate.

Forcekortene gir følgende angrepsformasjon:

 • III/JG26 [CP]
 • I/JG51 [CE] (En Bf109-Gruppe)
 • KGr100 og II/KG1 (He111) og III/KG2 (Do17) i [BB] (Egentlig skulle vi brukt Stukaer, men 2. Luftflotte er tom for slike…)
 • I/JG54, II/JG54 og II/JG51 i [HB]

Det er dessverre ikke så mye jeg kan komme det i møte med, men «Luck favours the brave» eller noe sånn

 • 54. skvadron på patrulje i 6/11 sektor (Spitfires)

Jeg kunne her valgt å ikke sende inn noe forsvar, men så lenge angrepet inneholder minst én gruppe med bombefly betyr det at jeg mister et VP, i tillegg får bombeflyene god til til å sikte seg inn. (Uten noen skavdroner innom [BB] får bombeflyene angripe 2 kolonner bedre i bombematrisen.) Etterpåklokskap tilsier at det hadde vært et bedre valg!

Angrep 7... mange mot én er feigt!

Angrep 7… mange mot én er feigt!

Approach Event (114): «German altitude advantage» («Beware of the hun in the sun»,  som om jeg trengte mer problemer angriper jeg nå en angrepsrad dårligere enn normalt…)  

Hunters Intercept Squadrons:  Kampverdi 4 mot 3 Gruppe er normalt sett angrepsrad B men jeg må bruke rad A på grunn av Approach eventen.  Terningkast [6] betyr at 54. blir hakkemat!  [HL] og (-2VP)! I/JG54 slutter seg til næreskorten [CE] mens II/JG54 og II/JG51 går til [IF] redusert.

Target Event (98):  «German pathfinder» (To kolonneskift til høyre på bombardementet.)

Squadrons Intercept Bombers: Nope!

Bombardment: Siden målet er en flyplass og det ikke er noen forsvarende jagerfly benytter næreskorten anledningen til å bruke kanonene på målet!  («Strafing» skjer om ingen skvadroner er i [BB] i løpet av raidet. Da flyttes alle Gruppen fra [CE] til [BB] og du kan føye til deres «bombeverdi» til den totale.  Denne verdien halveres for hver jager-Gruppen mot noen typer mål.) Bombeverdi 14+2.  I tillegg har vi to kolonneskift for et uforstyrret angrep, og ytterligere ett kolonneskift på grunn av Pathfinderne.  (Egentlig to kolonner,  men maks forskyvning en vei er tre kolonner).  Bombeangrepet er dermed i kolonnen for 21-24. Terningen viser [1] men det er fortsatt 2 damage (-2VP).  I tillegg må vi se om de befinner seg noen fly på bakken i sektoren.  Og joda, to Spitfire-skvadroner var i gang med å tanke og få ammo (De stod i Rearming-boksen til Hornchurch på Tote-brettet).  Disse flyttes nå fra  Rearming-boksen til Land-boksen, og vi mister 2 Spitfire replacement points!

Update:  Med Time:+1[No EW] rykker vi frem til «End of Day» og kan begynne å slikke sårene våre! (Hadde det vært ett nytt tidssegment ville vi ikke fått Early Warning, og kun sett det øverste kortet i Target-kortstokken, men dette trekkes ikke over til neste dag.)

Tyske tap for dagen, og Spit'ene som gikk på en smell i siste angrep.

Tyske tap for dagen, og Spit’ene som gikk på en smell i siste angrep.

Dagen startet bra, men mot slutten røynet det på. 6 gjennomførte raid på én dag er litt over gjennomsnittet! Totalen etter to dager er dødt løp (0VP). Dette er teknisk sett fortsatt i favør av britene. Luftwaffe har mistet flere fly enn RAF, og med unntak av ett HL-tap vil resten av RAF være klar til dyst for dag 3!

Øvrige britiske tap

Øvrige britiske tap