Solospill og historieleksjoner – «The Prelude to Eagle Day» – RAF 1940


En skvadron vinner høyde over den britiske landsbygda.

En skvadron vinner høyde over den britiske landsbygda.

Ikke noen stor overraskelse at det lurte noen brettspill under juletreet i år kanskje?  Et av dem var omtrent så innertier som det er mulig å komme for mitt vedkommende:  Descision Games RAF The Battle of Britain:1940.

Dette er egentlig tre spill i ett, og temaet er selvsagt verdenshistoriens kanskje mest avgjørende luftkrigskampanje.  Spillet er nemlig både en oppdatert utgave av den gamle klassikeren fra 1986,  nå kalt «RAF:Lion»,  et solospill der du spiller som RAF.  I tillegg er det en solo-variant for Luftwaffe «RAF:Eagle»,  i tillegg til selvsagt en 2-spiller versjon «RAF:2-Player».

Det er ikke så veldig ofte du finner gode spill som er konstruert fra bunnen som solo-spill.  Selvsagt er nesten alle «hex’n’chit» wargames  mulige å spille som solo-spill, så lenge du behandler de som rene simulatorer.  Men det er mer en eksersis i historieforståelse, mer enn ett spill i slike tilfeller.  De fleste moderne wargame/simulatorer har gjerne regler for solovarianter, og det blir også stadig vanligere for andre typer brettspill.  Dessverre er det ofte svært vekslende kvalitet på slike tilpasninger.

«Hvorfor spille solo, spør du kanskje?»  Vel det er jo ikke alltid en har mulighet til å sette av tid sammen med en motstander. (Kanskje særlig en relevant problemstilling for monster-spill.  En full kampanje gjennom hele Slaget om Storbritannia tar for eksempel fort 12 timer i RAF The Battle of Britain:1940)

«Ok, men er det ikke enklere med et dataspill?» er kanskje neste innvending.  Vel,  for det første så liker jeg den taktile følelsen av å trekke kort, flytte markører, rulle terninger…  I tillegg så er i hvert fall min hverdag såpass digital at det er deilig å ta med seg kaffekoppen, sette seg ved et bord,  og komme seg vekk fra skjermene for noen timer! 🙂

Men  stedet for å forklare mer, tenkte jeg å illustrere opplevelsen med en gjennomgang av en gjennomspilling av RAF:Lion sin basis-modul «The Prelude to Eagle Day».  Det tilsvarer én dag, 11. august 1940, noe som betyr at du ikke behøver å bekymre deg for reglene for kalenderoppdatering (til neste dag med angrep) og kan spilles uten alle spesialregler for nattangrep, fremskutte flybaser og så videre. (Jeg har prøvd noen av disse reglene i det utvidede scenariet «The Hardest Days» som går over 4 dager med angrep,  og de er bra!) Men nok snakk, la oss se om RAF har Their finest hour.

Opptakt til Ørnedagen

Oppsettet går ganske fort med kun en dag å tenke på.  De britiske skvadronene plasseres i sine respektive sektorer, mens de tyske styrkene plasseres i samlefelt langs perferien av kartet.  De to tyske luftflåtene, 2. og 3. skilles ved en hvit stripe på markørene til Gruppen i 2. luftflåte. Der de britiske markørene tilsvarer en skvadron, er hver tysk markør er Gruppe. Historisk sett var disse ikke helt jevnbyrdige i størrelse,  en Gruppe kan fort tilsvare 2-3 skvadroner, men fra et taktisk perspektiv er det en fornuftig inndeling.

Kartet, sør er oppover!

Kartet, sør er oppover!

De tyske prioritetene fordeles.  Den første dagen er radarstasjoner og havner har høy prioritet, flybaser medium prioritet, mens industri og byer har lav prioritet. (Prioritet avgjør blant annet om Luftwaffe vil sende store eller små angrep mot målene du trekker, om de i det hele tatt angriper.)

Poengscoren begynner naturligvis på 0.  Britiske seire (i praksis nedskutte tyske fly) gir pluss poeng, mens nedskutte britiske fly, eller suksessfulle angrep på bombemål gir negative poeng.  Så med andre ord, er scoren negativ leder Tyskland, er den positiv har britene overtaket.

Så må vi fastslå når første angrepsbølge kommer.  «Klokka» er inndelt i syv 2-times sektorer fra 06:00 til 18:00 og på starten av hver dag trekker man et Raid-Event kort, der kun Time Advance verdien betyr noe. I dette tilfelle  hadde visst tyskerne problemer med å komme seg ut av dynene, og første angrep kommer først kl 10:00 [TA:2hours].

Vi må få dagens værmelding. Terningkastet [2] avgjør at mens 2. Luftflotte har skyfri himmel (clear skies) er det spredte skyer (patchy clouds) for 3. Luftflotte. Skyer gjør bombing mindre effektiv, og ulike Raid-Event kort trer kun i kraft om det er ulike former for skydekke.

Vi får en early warning om hvor vi kan vente angrep, ved at baksiden av de to øverste kortene i Target Card bunken er synlig.  Det er ikke garantert at det her angrepene kommer, siden et trukket Target kan være så lavt prioritert at tyskerne ikke velger å angripe det, og da trekkes neste kort…  Resultatet her var at vi kan vente angrep først fra 3. Luftflotte og så fra 2. Luftflotte/East  (2. Luftflotte har to angrepsvektorer, East og South).

Med dette for øyet fordeler jeg skvadroner på patrulje i de ulike britiske sektorene.  Det er ikke noe poeng å sende opp alt man har siden du risikere da å stå forsvarsløs om neste tyske angrep kommer rett etter det første.

Scramble!

Scramble!

Første Angrep – 10:00 Major Raid on Weymouth

Første Target card [25]: Weymouth, en havn i sektor 4/10. Strategisk verdi er 3 og siden havner er høyt prioritert betyr det at vi får et Major raid.  Jeg kaster så for detection for å se hvilken respons jeg kan mønstre. Terningkastet [1] modifiserer så at + 2 fra Observer Corpsv erdien på Target og +4 for to aktive radarstasjoner i nærheten og +3 fordi det er et stort angrep. Totalen på 10 betyr at warning level/intelligence er  Late/Accurate. Den første verdien avgjør hvilke enheter som kan møte angrepet,  mens den andre verdien avgjør når du må ta avgjørelsen om hvilke enheter du kan bruke.

Med Accurate etterretning kan jeg vente med å sende inn forsvarerne etter at jeg vet hva tyskerne har sendt over kanalen.  Men med Late warning er det kun skvadroner som patruljerer i sektoren som kan rekke frem.

Ok, jeg trekker de først Force kortet som avgjør hvor mange enheter det tyske angrepet består av.  resultatet er kort 76, som gir en størrelse på 9 enheter.  Hadde jeg kun hatt limited etteretning måtte jeg bestemt nå hvilke enheter som får beskjed om å møte angrepet, og hadde jeg hatt poor måtte jeg sendt de inn før jeg fikk vite størrelsen på angrepet!  Heldigvis gikk kanskje alarmen sent, men mennene med kikkert langs kysten har fått tatt en god titt på angrepet, så jeg vet hva jeg møter!

"Looks like Heinkels to me, Sir"

«Looks like Heinkels to me, Sir»

Force kort 66 avslører at det er en blandet styrke der I/JG53, II/JG53 og III/JG53, tre Gruppen med Bf109 jagere flyr «Hunting» altså et jagersveip,  I/JG27, enda en Bf109 Gruppe flyr næreskorte mens III/JG27 flyr patrulje over kanalen for å dekke returen.  (Historisk sett hadde Luftwaffe  slike dekkpatruljer for å hindre britene i å angripe bombefly på hjemturen, i spillet vil disse enhetene som oftes ikke ha innvirkning på angrepet.)  Selve angrepsstyrken består av  II/KG27 og III/KG27, to Gruppen med He111 bombefly,  og II/KG57 og III/KG57 som flyr Ju88.  (Merk at Force-kortet egentlig ba om Do17-bombere, men Luftflotte 3 har ikke slike fly på starten av spillet, så i henhold til reglene brukes i stedet Ju88-enheter.)

Ok, en ganske solid angrepsstyrke,  men luck favours the brave,  så de to skvadronen jeg har på patrulje i sektoren prøver å avskjære angrepet.  Heldigvis flyr både skavdron 234 og 152 Spitfire!

Første angrep, og enheten er fordelt i sine respektive bokser

Første angrep, og enheten er fordelt i sine respektive bokser

Angrepene er i RAF:Lion bygget opp på følgende måte.  Først trekker man et Raid-Event kort, og ser om det er en Approach Event som så trer i kraft.  Etter det er det en runde med kamp mellom de britiske jagerne og tyske fly på fritt sveip.  Resultatet av den kampen avgjør om forsvarerne når inn til selve bombeflyformasjonen, og  i så fall havner i kamp med dem og næreskorten.  Deretter trekkes ett ny Raid-Event kort, og en eventuelle Target Event skjer, før det blir en ny runde kamp. Til slutt slipper bombeflyene lasten sin med de resultater det har.   Kamp avgjøres ved å summere opp kampverdien til alle enhetene involvert.  (Så en høy kampverdi er bra for britiske fly, mens tyske fly vil ha en så lav verdi som mulig). Kampverdi krysskoordineres med  antall tyske enheter involvert, så man finner hvilken angrepskolonne som skal brukes.  Et terningkast avgjør så hvordan de ulike enhetene (som har en arbitrær kode A, B eller C) påvirkes.  Det er gjerne en lur idé å sørge for at de involverte enhetene har en spredning mellom de tre kodene…

Selve kampens gang styres ved hjelp av fem bokser på spillebrettet.  Hunt Box (HB) der britiske enheter og tyske jagere på fritt sveip starter.  Close Escort [CE]og Channel Patrol [CP] boksene der kun de respektive tyske enhetene plasseres.  Bomber Box (BB) der bomberflyene starter, og der britiske jagere som bryter gjennom sveipen havner, eller hvis inger britiske fly når frem, der næreskorten flyttes for å delta i angrepetom ingen forvarere bryter gjennom.  Til slutt Inflight [IF] der enheter som har deltatt og er på vei vekk fra området plasseres.  (Om de ikke blir skutt ned og havner i de respektive tapsboksene så klart.)

Ok, tilbake til kampen.

"TallyHo!"

«Tally Ho!»

Første Raid Event er «Cloud scatter raid».  Siden det er patchy clouds over målområdet reduseres alle tyske A-enheter.  Hver markør har to sider: Full og Reduced.  Det siste representer en svekket enhet, og har naturligvis litt dårlige kamp verdier (og bomberverdier for bombere).

Første runde angrep har en kampverdi på 9 fordelt på 3 tyske enheter, angrepsrad D.  Terningkastet er [1] men det er ikke en krise.  Resultatet er nemlig at mens 153. går til IF redusert kan 234. velge mellom å gå til IF med full verdi, eller til BB med redusert verdi.  Det er alltid en fordel å forstyrre bomberne.  (Om ingen britiske enheter når frem til BB får de to kolonneskift på bombe-matrisen.)  Så 234. angriper! Resulatet for de tyske jegerne er forstemmende.  III/JG53 slutter seg riktignok til næreskorten i CE, men II/JG53 må gå til IF, mens I/JG53 som alt var redusert av det dårlige været blir skutt ned! [+1 VP]

Neste Raid Event er «Interception over Coast».  Siden jeg hadde late warning skjer kampen først over målområdet.  CP går til CE og bomberne rekker å slippe lasta før de blir avskåret.  Siden jeg uansett ikke hadde klart å stanse de helt så får jeg bite det i meg.  Total bombestyrke er 18, men på grunn av skyene så brukes kolonnen for 15-17.  Terningkastet [1] betyr at det kun er 1 i skade,  altså [-1 VP]. Men vi er ikke ferdig med det.  Med 4 bombere og 3 næreskorter og kun 1 britisk jager, så settes 3 bomberfly + 3 eskorter til side.  (Normalt ville det være de som ufortrødent kan angripe med full styrke.)  Men nå betyr det at 234. skvadronen kan konsentrere seg om å angripe den allerede svekkede I/KG27.  9/1 betyr angrepsrad H, terningkastet [6] betyr at mens 234. går til IF redusert,regner det brennende Heinkel fly over strendene og I/KG27 blir med I/JG53 i den tyske Light Loss [LL] boksen [+1VP]

En fremragende start!  Og med Time Advance: 2 på siste Raid Event  rekker alle mine patruljer å lande fylle drivstoff og være klar til kamp før neste bølge.  Det eneste unntaket er de to skvadronene som foretok avskjøringen. De blir først klar i neste tidsperiode.  De tyske flyene har en litt annen rutine. Bombefly kan kun fly ett oppdrag per dag, så de returneres til basene sine og ligger med redusert side opp som en påminnelse.  Jagerflyene derimot går fra IF til klokka. Er de redusert, 4 steg frem,  om de ikke er redusert, kun 3.  Det betyr at de altså kan rekke flere oppdrag på en dag.  De fem involverte Bf109 Gruppen er altså klare for å delta igjen klokken 16:00.

Status etter første angrep,  fortsatt nok forsvarerer!

Status etter første angrep,  fortsatt nok forsvarere!

Andre angrep – 14:00 Minor raid on Biggin Hill.

Etter å ha fordelt patruljer igjen er det tid for å fastlå hvor neste angrep skjer. Early warning var 2. Luftflotte/East og 2. Luftflotte/South. Første Target card [09] er North Weald, en flybase i sektor 5/11. Men med stratgisk verdi 1, så må jeg kaste 5 eller 6, skal det i hele tatt bli noe angrep her, siden flyplasser kun har medium prioritet.  Terningkastet er [4] så falsk alarm.  Neste Target card er [13] Biggin Hill. Fortsatt en flybase, nå i sektor 7/11 og denne gangen er strategisk verdi 3.   Terningkastet [1] avgjør at det kun er et Minor raid.  Detection er på 10, som gir oss Late/Accurate igjen.  (Terningkast[2] + 4 for radarer og 4 fra observatørene.) Force kortene [74 og 72] betyr at kun en enslig Gruppe D017 fra III/KG2 ar tatt turen. Hurricane-skvadron 32. som flyr patrulje i område går inn for å avskjære.

Rått parti?  Eller har  tyskerne ladet med skarpt denne gangen?

Rått parti? Eller har tyskerne ladet med skarpt denne gangen?

Ingen av Event Cardene trukket har noen effekt på dette raidet.  (Approach Event var «Radio confusion» som kun inntreffer om 5 eller flere skvadroner er involvert, mens Target Event var «Clouds inhibits squadrons» men himmelen er skyfri over Biggin Hill.)  Uten jagereskorte hopper vi over første runde med angrep.  I andre runde med angrep er kampverdien 8 og med kun en Gruppe betyr det angrepsrad G.  Terningkastet [1]  betyr at III/KG2 går til [IF] redusert uten å få gjennomført angrepet, men dessverre også at 32. skavdron får et Light Loss. [-1 VP]

Britiske LL-tap  går ikke i en felles boks sammen med tyske LL-tap, men tilbake til britenes «Tote board» som gir deg oversikt over status på skvadroner som ikke er på patrulje eller klare til kamp. Når man spiller flere dager må du bruke reinforcement points for å få tapte enheter tilbake i kamp,  men det store problemet for britene er ikke tap av utstyr, men av erfarne piloter. Hvert LL-tap krever også at du bruker replacement pilot points. Heavy Losses [HL] tar rett og slett lengre tid å erstatte. (Du reparere først alle LL-tap, før HL-tap repareres til LL) Hvis du ikke har erfarne piloter tilgjengelig  må du sende grønne skvadroner i kamp (de starter redusert, og blir første fullverdige etter å ha deltatt i en kamp). Tyskerne derimot får sine tap tilbake kun med reinforcement points,  og går de tom for slike så føres det på en egen skala (Luftwaffe depletion) som reduserer evnene deres til å sende inn angrep.

Det siste Raid Event-kortet ga en Time Advance på ett steg  Med andre ord frem til 16:00.  Det betyr at alle britiske enheter som hadde vært på patrulje nå blir tatt «på senga» mens de er opptatt med å fylle drivstoff og gjøre seg klar.  Og ikke minst, de tyske jagerne som deltok i dagens første angrep er klare til dyst igjen.

Du vil helst ikke se dette.  Tote-boardet er fullt av skavdroner som tanker og fyller på med ammo, mens de få gjenværende er smurt tynt utover!

Du vil helst ikke se dette. Tote-boardet nede til høyre er fullt av skvadroner som tanker og fyller på med ammo, mens de få gjenværende er smurt tynt utover!

Early warning: 2. Luftflotte/South og 2. Luftflotte/East. Jeg kunne godt tenkt meg noe angrep der det var litt skyer, men jeg prøver å fordele de få skvadronene jeg har klar på patrulje.  Her hjelper det at enheter kan patruljere også i sektorer ved siden av sin egen. så jeg foretar en forskyvning av styrker, så ingen sektorer er ubeskyttet.

Tredje angrep – 16:00 Minor raid on Biggin Hill.

Litt flaks: Neste Target kort [12] er igjen Biggin Hill, denne gangen med strategisk verdi 2.  Terningkastet [4] avgjør at et er et nytt Minor raid. Observer corp er på saken og detection level er 15.  (Terningkast [6],  observer corp gir +5, og to radarstasjoner+ 4.) Dette gir Detection:Early/Limited.  Jeg må altså sende inn styrkene uten å vite hva som venter, men med Early warning rekker jagerne på patrulje i de omkringliggende områdene også frem.

Jeg krysser fingerene for at dette er dagens siste angrep, og sender inn de 4 skvadronene som kan rekke frem.  501. fra sektor 7/11 og 111. fra sektor 2/11 flyr Hurricanes, mens 54. fra sektor 6/11 og 234. fra sektor 4/10, men på patrulje i sektor 3/11 flyr Spitter.  Force-kortene (67 og 63) avslører at angrepsstyrken består av II/SG1 med Ju87 Stukaer, mens ErprobungsGruppe 210 med sine Bf110 tomotors jagere flyr næreskorte og III/JG54 flyr et jagersveip.  EGr210 er en av to elite-avdelinger med Bf110 2. Luftflotte har tilgang på, og reglene sier at du må bruke dem, så fremt de er tilgjengelig.

ErprobungsGruppe 210, sommeren 1940 (Eduard)

ErprobungsGruppe 210, sommeren 1940 (Eduard)

Med 4 mot 1 i HB kunne jeg velge å sende noen britiske skavdroner rett til BB.  234. og 111.  gikk etter bomberne, mens 501. og 54. forsøkte å ta seg av «Emil».

"Overkill is underrated"

«Overkill is underrated»

Approach Event «Me109s in close escort» hadde ingen effekt.  (Spillet bruker de litt anakronistiske betegnelsene Me109 og Me110, de formelle betegnelsene var Bf109 og Bf110  siden flytypene ble designet før Bayerische Flugzeugwerke byttet navn til Messerschmitt AG i 1938.)

Første runde med kamp var kampeverdi 7 mot 1 Gruppe.  Rad G og terningkast [1] betydde at både 501. og III/Jg54 ble skutt ned ([LL] på begge så resultatet var [0 VP]) mens 54. redusert sluttet seg til kampen i BB.

Target Event var «Secondary target»,  så alle bomberne ville nå angripe sekundærmålet på Target-kortet: London! Det skulle jeg ikke ha noe av, og neste runde med angrep skulle bli et blodbad.  17 i verdi på 2 Gruppen var rad H.  Terningkast [6] innebar at mens alle de tre britiske skadronen gikk til IF redusert var både II/SG1 og EGr210 ble skutt ned som LL-tap [+2 VP]. 

Det var ikke en god dag for Luftwaffe!

Det var ikke en god dag for Luftwaffe!

Med en Time advance på 2 steg senket mørket seg.

2 VP!

2 VP!

En sluttscore på 2 VP innbærer en «britisk taktisk  seier, og en oppmuntrende start!» Yeah!

Verdammt!

«Verdammt!»