«Is this thing on?»


"Verden er din østers" eller noe sånn.

«Verden er din østers» eller noe sånn.

I anledning årskifte har Linkedin, a.k.a. «proff-facebook» opplyst om hvilke ferdigheter som har vært mest etterspurt i 2014,  både globalt, og for noen enkeltnasjoner.

I og for seg interessant lesing, det er tydelig at STEM, (science, technology, engineering, & math, eller naturvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk om du vil) er de fagområdene der det er størst kamp om kandidatene.  Og av de 25 globale «toppnoteringene» er det opptil flere jeg kan skryte på meg en viss kompetane på. (Rekruttering, digital markedsføring og ikke minst datamining (på norsk gjerne kalt datautvinning) og statistisk analyse.)

Så hvorfor har ikke telefonen gått varm av headhuntere de siste månedene? Jeg mistenker det er på høy tid å gi Linkedin-profilen en aldri så liten ansiktsløfting på nyåret! 😉