99 Problems: 14 – Kommunisme


14 er den yngste alderen du kan søke om å bli myndig i USA.

14 er den yngste alderen du kan søke om å bli myndig i USA.

Forleden dag var jeg på vei hjem fra jobb da jeg la merke til litt lokal vandalisme på lyktestolpen ved fotgjengerovergangen.  Jeg skal ikke navngi de skyldige, siden de fortjener minst mulig oppmerksomhet fra alle andre enn politi og påtalemakt, men la oss bare si at det er det samme forbrytersyndikatet som kuppet SOS Rasisme og svindlet fellesskapet for en ikke uanselig sum penger for noen år siden.

Vinterværet hadde alt angrepet det simple papirer, men det var fortsatt et symbol som ikke levnet særlig tvil. Symbolet på industri og jordbruk pønsket ut av en  revolusjonær junta for snart 100 år siden: En hammer og sigd.

For hva er det som gjør det mer akseptabelt å forsøple bybilde med dette symbolet på død og fordervelse, når det buddhistiske og hinduistiske hellige symbolet kjent som swastika, cross cramponnée eller hakekors, misbrukt av en nært beslektet politisk ideologi noen år senere, er absolutt tabu alle andre steder enn i templer og hos ironiske punkeband?

Det finnes ingen politisk ideologi som er så grunnleggende menneskefiendtlig som kommunismen. Tanken er nemlig i bunn og grunn at samfunnet er viktigere enn individet. Det betyr nødvendigvis igjen at enkeltmenneske er verdiløst, annet enn som ressurs for samfunnet.  Siden vi mennesker ikke er insekter med et hive mind sier det seg selv at det å bli frarøvet fremtidshåp, drømmer og aspirasjoner er en oppskrift på tragedie og misnøye. Løsningen for ledelsen i slike samfunn er kynisk undertrykking, frykt og terror. Selv fascismen er ikke like menneskefiendtlig. Den bygger i stor grad på en elitetenkning, med andre ord: Så lenge du ikke har hatt uflaks og faller inn under definisjonen på de samfunnet designert som «upopulære og uønskede element» så er det fritt frem for å søke lykken.

Man kan «telle døde» til man blir blå uten å kunne slå fast noe konkret i en kåring av «verdens verste ideologi».  For eksempel er  kommunismen antagelig direkte ansvarlig for ca fire ganger flere drepte enn nazismen og dets avskygninger,  på den andre siden har jo kommunismen hatt flere år på seg for å nå dette tallet (ca 100 millioner drept), så per skal vi telle pr år, eller totalsummer.  Og hvordan skal vi regnskapsføre de hundretusener av tyskere (og deres allierte) som ble bombet av amerikanske fly, eller drept av hevngjerrige russiske horder?  Et resultat av nazismen?  Uncle Sam hadde neppe bombet en sivilisert europeisk stat tilbake til steinalderen helt uprovosert, så det er kanskje et resultat av «slik man reder ligger man».

Det mest bekymringsverdig er likevel at mens fascismen har blitt henvist til den politiske idéhistoriens skraphaug for godt, så er kommunismen ennå ikke utryddet.  (Jada, jeg vet at det finnes noen protestgrupper i eksempelvis Ungarn og Hellas som flørter med fascistiske symboler for å skape oppmerksomheyt, men det er i stor grad dårlige miner til slett spill. Det blir som når FrP liker å kalle seg «liberalistiske» eller Arbeiderpartiet «sosiale», politikken stemmer ikke overens med den selvpåklistrede merkelappen.)

En ting er den pragmatiske kinesiske modellen, der «kommunisme» primært er representert ved ettpartimodell.  Men regimer som de ledet av Lukashenko i Hviterussland, Trương Tấn Sang i Vietnam, eller Kim Jong-Un i Nord Korea er fortsatt blodig alvor for stakkarene som bor der.

Så er det ikke egentlig på høy tid at vi signaliserer at menneskesynet dette symbolet representerer er uønsket og uaktuell i det moderne samfunnet? Hammer&sigd bør føre til minst like mange hevede øyenbryn som en hakekors  (uten den før nevnte religiøse asiatiske konteksten så klart).

I motsetning til den ikke-religiøse asiatiske konteksten eller mangel på sådanne, som her.

I motsetning til den ikke-religiøse asiatiske konteksten, eller mangel på sådanne, som her.

Kan vi ikke være enige om at med mindre det er snakk om gjenskapninger i  forsvarlig sammenheng, som under en filminnspilling, ved restaurering av antikviteter eller i et historiske kostyme, så holder vi oss for gode til å bruke symboler tilknyttet slike ideologier, eller hva?  I 2014 vet vi jo at kommunisme og nazisme er uforenlig med det moderne demokrati og de uangripelige menneskerettighetene. Men la oss heller ikke glemme at de stakkarene som bekjenner til et slikt politisk syn i første rekke ikke trenger straff, men oppfølging og rehabilitering under strenge men humane rammer, siden noe tydeligvis har gått fryktelig, fryktelig galt i oppveksten!