Grattis med dagen alle keivinger!


Scarlett Johansson: Keivhendt

Scarlett Johansson: Keivhendt

Du visste det kanskje ikke, men helt siden 1992 har dagen i dag, 13 august vært tilegnet de ca 9 % av oss som bruker «feil» hånd.  Keivhendthet er litt mer utbredt blant menn enn kvinner.  Vitenskapen har ikke helt funnet forklaringen på hvorfor noen av oss bruker keiva, men en teori er at det er et gen som styrer om vi blir høyrehendte, og ca 20% mangler dette genet slik at det er helt tilfeldig hvilken hånd de ender med som den dominante.

Det er teorier om at keivhendte er mer utsatt for sykdommer,  men til gjengjeld er mer kreative siden de overutvikler den høyre hjernehalvdelen på bekorstning av den venstre.  En ting er sikkert,  i land med venstrekjøring, som Norge, er det mer utsatt for trafikkulykker, siden du trekker hardere med den dominante hånden i en sjokksituasjon, og det fører til at de svinger ut i trafikken, i stedet for ned i grøfta…

Nicole Kidman: Keivhendt

Nicole Kidman: Keivhendt

Kurt Cobain var keivhendt, og  i motsetning til mange andre keivhendte gitarister valgte han å spille gitar venstrehendt. Det kan ha vært en medvirkende årsak til at hans medfødte ryggradsskjevhet forverret seg, noe som gav ham nerveskader og sterke smerter,  som han selvmedisinerte (med blant annet heroin).  Så kanskje han ikke hadde vært så deprimert og slitt med smerter om han hadde vært høyrehendt?

«Keivhendt»  kommer egentlig av «feilhendt»,  så det er vel ikke helt politisk korrekt å bruke den betegnelsen lenger,  men skitt la gå.  Venstresiden har alltid vært ansett som noe tvilsomt.   For eksempel: Det engelske adjektivet Sinister» betyr «ond, truende, skummel,uhyggelig» og kommer direkte fra latinsk Sinister  som betyr «venstre».

Vi skal ikke veldig mange år tilbake før det var vanlig at også venstrehendte måtte lære seg å skrive med høyre hånd,  du kan jo prøve sev og se hvor lett det er.  (Legg til tradisjonell kursivskrift, og du skjønner hvorfor grandtantes gamle brev noen ganger kan være helt uleselige!)

Angelina Jolie: Keivhendt

Angelina Jolie: Keivhendt

Under noen omstendigheter kan det gå motsatt vei.  Den store helten Horatio Nelson mistet for eksempel høyre arm under slaget ved Santa Cruz de Tenerife i 1797.  Kun noen dager etter slaget sendte han et fortvilet brev hjem der han klaget over at han nå ikke lenger kunne brukes til noe.  Han hadde tidligere mistet synet på ett øye, og er et lysende eksempel på at i gamle dager gikk ikke offisere hen å døde helt uten videre,  fienden måtte pent demonterer de del for del. Uansett,  den gode Horatio kom fort til hektene igjen,  og de maritime museum i London har blant sine samlinger en av verdenshistoriens første sporker,  laget for Nelson så han skulle være selvhjulpen til bords.   Nelson ble såpass oppesen at han skaffet seg masse bling på uniformen , sluttet å sørge over sin elskerinne  Emma Hamilton (kona til den britiske ambassadøren til Kongedømmet Napoli,  en dame som ble omtalt som fetladen og med en tykk Lancashire-dialekt), seilte ut for å vise hvem som «rule the sea» og gikk på en solid smell ved Trafalgar.  Det medførte mange munnhell.  De fleste kjenner vel til hans oppfordring til flåten, og hans siste ord var «Kyss meg Hardy».  Det siste stemmer ikke,  det siste han mumlet var «fan, fan, rub, rub, drink, drink», (og ikke som Alan Davies foreslo på Qi: «Gi oss en kjapp håndjager, Hardy».) Det han mumlet var instruksjoner til mennene rundt ham, som sørget for å gi han luft med vifter,  masserte brystet så han fikk puste og gav ham noe å drikke på dødsleiet. Mer underholdende er at han etter sigende gav opphav til uttrykket «tapping the admiral»  for å smugdrikke i marinen, og det etter sin død!

Uansett, det finnes som sagt 10 % venstrehendte, og dagen i dag er deres!

“Hey-Diddly-Ho Lefties!!”

“Hey-Diddly-Ho Lefties!!”