Kjære internettet, hvilket parti kler meg?


logoer_partier

Så stort utvalg, så mye likt…

Tiden flyr og det drar seg fort mot ett 5 årsjubileum siden sist jeg var partipolitisk aktiv. Og det tar seg vel strengt tatt ikke ut, gjør det vel?

Så derfor tenkte jeg å spørre internettet,  i form av både Twittrere, Fjesbokinger og eventuelt andre som måtte snuble over denne siden: Hvilket parti er det egentlig jeg hører hjemme i?

Jeg har naturligvis noen forutsetninger som må oppfylles:

  1. Det må være et parti som enten er på Stortinget, enn har et realistisk håp om å komme dit. (Så ingen bittesmå knøttepartier for spesielt interesserte.)
  2. Det må i det minste ha innslag av en liberalistisk grunntanke og omsyn for individet. (Så beklager til alle kommunister eller fascister som håpet å kapre med for «Saken».)
  3. Det må ha et minimum av aktivitet, siden det er uaktuelt å leke passivt støttemedlem, skal man først engasjere seg bør man naturligvis «unto the breach».

Du kan komme med forslag, og argumentasjon  (eventuelt oppklarende spørsmål)  enten til med på Twitter, som en kommentar på Facebook, på mail, eller som en kommentar her. Men vær så snill,  ikke bare link til et partiprogram:  Jeg er såre klare over at slike arbeidsdokumenter fort er et resultat av ivrig hestehandling, omforente kompromisser eller konsensustvang.  Det som er interessant er politisk praksis og reell prioritering,  ikke vage og velmente formuleringer.

"Politikk er det muliges kunst." ~Otto von Bismarck (Bilde:Encylopædia Britannica)

«Politikk er det muliges kunst.» ~Otto von Bismarck
(Encylopædia Britannica)