Sylfest og de radikalt ortodokse islamistiske fundamentalistene


Han har nok greie på språk, men han er ikke særlig god på politikk. (Bilde: Eirik U. Birkeland)

Tidligere direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim har besøkt NRK. (Sylfest ble erstattet av Arnfinn Muruvik Vonen. Er det en eller annen klausul i regelverket til språkrådet om at leder må ha rotnorske navn?)

Vanligvis har jeg sans for slike profesjonelle «grammar-nazis»  men han kom med noen uttalelser som jeg ikke tror han har belegg for.

Jeg siterer: «Alle som har levd ei stund vet at en radikal befinner seg på venstresida i politikken. Hva skjer nå? Vi leser om radikale islamister. De er slettes ikke radikale, de er fundamentalistiske, de er ultrakonservative. Ikke sant?»

Nei,  nå har ikke jeg levd like lenge som Sylfest, men jeg vet at «radikal»   betyr ytterliggående,  eller ekstrem.  Vi har høyreradikale og venstreradikale,  eller vi kan kalle dem høyre-ekstremister eller venstre-ekstremister.  Det er med andre ord de som befinner seg langt unna sentrum.  Altså ting som Rødt og FrP,  eller om vi skal trekke det enda lenger,  kommunister og nazister til venstre eller libertarianere og objektivister til høyre.

Så å snakke om en radikal islamist er greit nok, det er en som er tilhenger av en ytterliggående versjon av den politiske islamismen. (Forskjellen mellom islam som religion og islamisme som politisk ideologi er som mellom jødedommen som religion og zionismen som politisk ideologi.)

Så langt de radikale,  la oss se på del to av påstanden: «de er ultrakonservative».

Dette er og feil, siden en som er konservativ fokuserer på å bevare de eksisterende.  Tenk bare på museets konservator eller svenskes ord for hermetikk: konservburkar.  Det er jo ikke det fundamentalister [Fundamentalist: De som krever en streng etterfølgelse av en religiøs doktrine] som Ubaydullah Hussain vil. Snarer tvert i mot vil de ha en revolusjon.  Egentlig betyr jo revolusjon  omdreining.   Det å vende noe helt rundt er de diametralt motsatte av å ville bevare det for en hver pris.  Eller vi kan kalle dem ortodokse. Ortodoks kommer fra gresk ortho (‘rett/riktig’, ‘korrekt’) og dox (‘tro’, ‘lærdom’),  men i moderne språkbruk er ortodokse personer som søker å følge en mest mulig bokstavelig tolkning av en religion.