Gratulerer EU!


Årets fredsprisvinner: Den Europeiske Union

Det har vært sagt at det er to verdige prisvinnere til Nobels fredspris som aldri har vunnet prisen. Det ene var Mahatma Gandhi, og siden prisen ikke deles ut posthumt vil han aldri vinne den. Det andre er EU.

Men i dag ble listen verdige vinnere som aldri har vunnet redusert med 1.  Det har selvsagt medført en massiv sutring fra alt fra venstresiden til Nei til EU. Særlig fordi EUs krav til Hellas og andre skakkjørte økonomier har ført til økt arbeidsløshet i det siste.

Til dem vil jeg si to ting: En organisasjon som har inspirert til felles tysk-fransk historieskriving om Alsace-Lorraine/Elsass-Lothringen er ikke helt på viddene i fredssammenheng. 2. Hellas og Spania er litt som de gjøkene som deltar på «Luksusfellen» mens EU mer er som Christian Vennerød og Skallmann.

EU sprang ut av den europeiske stål- og kullunionen, som var ledd i et prosjekt for å sikre gjenoppbyggingen av Europa etter andre verdenskrig. Man hadde smertelig erfart hva som blir resultatet om man ikke sørger for at også de tapene nasjonene kommer tilbake på fote igjen. Grunntanken var å knytte nasjonene tetter sammen gjennom handel. Både for å sikre gode levekår og økt levestandard for alle, men også slik at det ikke lenger ville fremstå som økonomisk plausibelt å engasjere seg i en erobringskrig. Det faktum at det ikke har vært noen kriger -mellom- nasjoner i Europa på snart 70 år er første gang i verdenshistorien. Borgerkrigen på Balkan var et resultat av en mislykket ideologi om å fjerne kulturelle og nasjonale skillelinjer, og ikke en kamp mellom nasjoner, så mye som en frigjøringskrig mellom ulike grupper som alle ønsket å gjenvinne sin del av et fallert prosjekt.

Altså, om man ikke nødvendigvis kjøper at EU er et fredsprosjekt, så er ringvirkningene uomtvistelig at Europa har sett den lengste perioden med fred mellom de gamle stormakter siden Jesu fødsel.

Man kan fint være uenig i at Norge bør delta i prosjektet «Europas forenede stater». Verdenshistorien har visst at «unntaksnasjoner» kan blomstre og oppfylle en viktig rolle. Men å ikke innse at EU har spilt en viktig rolle når det gjelder å begrave stridsøksen mellom de mange stormaktene i Europa som siden middelalderen har vært i tottene på hverandre er veldig nærsynt. Ja EU fortjener fredsprisen, om ikke for de siste 12 månedene, så for hele ideen om at europas nasjoner kan møtes over forhandlingsbord og gjennom handel, snarere enn med våpen i hånd. Om Norge kan/bør/skal melde seg inn er en helt annen diskusjon som jeg gjerne er med på.