Storebror ser bilen din


FrP går sterkt ut mot gjennomsnittsmåling på norske veier slik det nå iverksettes på noen trafikkstrekninger.

Og selv om man kan mistenke FrP for å ha litt andre hensikter i bunn enn trusselen mot personvernet så er det en interessant problemstilling: Hvor langt er vi villige til å gå for å bedre trafikksikkerheten? Lahnsteins argument om at man legger igjen mer personlig informasjon når man handler med kort i butikken, som man gjør når man avfotograferes av disse gjennomsnittsmålingskameraene er sikkert riktig, men det er nå engang valgfritt om man velger å betale med kort eller cash.

Problemet her i landet er at det for det første ikke er noe samsvar mellom den allminnelige rettsfølelsen og mye av fartssettingen på norske veier. Dermed har mange bilførere liten respekt for de grensene som er satt. kombinerer vi det med et veinett som er et rent lappeteppe av standarder og ofte dårlig vedlikeholdt, samtidig som avgiftssystemet gjør at gamle biler holdes i drift langt utover det normale i i-land er det en oppskrift på ulykker.

Vi skal ikke glemme at noen av det farligste i trafikken er forstyrrende elementer som ødelegger den naturlige kjørerytmen, og hvor mange brå oppbremsinger, plutselige avkjøringer inn på stikkveier, og generelt kaos kan vi forvente av disse gjennomsnittsmålingene?

Personlig mener jeg at den beste løsningen vil være mer synlig politi, gjerne på motorsykkel, slik at de lett kan ta opp jakten på farlige sjåfører. I stedet for å bruke milimeterpapir for å straffe de som ligger 10-15 km over fartsgrensen, men ikke utgjør noen reell risikio, burde man heller srge for å luke ut de som er ruset på medikamenter og narkotika, eller generelt kjøre farlig og uten å vise hensyn til øvrig trafikk.

Og la oss en gang for alle legge vekk den tåplige «0-visjonen». Det vil alltid være dødsfall og lemlestelser i veitrafikken, rett og slett fordi det er menneskelig å feile. Inntil man finner opp et persolig transportsystem der menneskene tas ut av ligningen vil feil inntreffe. Man kan kun søke å redusere antallet, og alvorsgraden i ulykkene.